Missió

A Anèl·lides, serveis ambientals marins treballem per promoure la conservació i l’ensenyança del medi marí a través de:  iphone-icon-retina

  • El coneixement, aprenent conceptes i pràctiques sobre l’entorn marí,

  • la sensibilització, fomentant el pensament crític i la consciència ecològica i transmetent valors,

  • la divulgació, arribant a totes les persones possibles,

  • l’educació, com un instrument participatiu, alliberador i continu que té un component pel canvi i l’esperança,

  • i el lleure, transmetent la cultura del mar de forma lúdica.

Aquestes son eines imprescindibles per fer front a les actuals problemàtiques del mar i la costa.

 Visió

A Anèl·lides, serveis ambientals marins volem ser una referència reconeguda en la transformació del nostre entorn, avançant cap a una societat respectuosa amb l’entorn marí, en la que totes les persones puguin gaudir d’aquest espai amb el màxim de coneixement.

Valors

a Anèl·lides, serveis ambientals marins formulem els següents valors com a criteris bàsics:

Sostenibilitat

Concebem noves referències ètiques i establim un sentiment de responsabilitat compartida sobre l’estat de l’entorn.

Responsabilitat

Duem a terme el rol de l’empresa amb diligencia i seriositat.

Transparència

Permetem que s’entengui clarament el missatge que proporcionem i es percebi el missatge que expressa els desitjos de l’entitat.

Innovació

Utilitzem la millor i actualitzada informació i recursos científics disponibles per tractar els temes mediambientals que afecten a mar i costa.

Inclusió i integració

Fomentem la inclusió laboral de la dona i aconseguim que tots els membres de l’empresa es sentin identificats amb el projecte comú, reforçant el sentiment de pertinença a través de l’aportació d’opinions i idees per millorar.

Participació ciutadana

Propiciem i impliquem la participació de les comunitats locals en la resolució de les problemàtiques ambientals.

Independència i rigor professional

Garantim el rigor i la competència tècnica com comunicadors, informadors i educadors i la independència d’altres empreses, administracions i organitzacions polítiques i sindicals.