Amb la finalitat de poder assolir el nostre objectiu principal, a Anèl·lides, serveis ambientals marins dividim el nostre servei en diversos programes:

Turisme sostenible

Turisme sostenible

El propòsit del servei de Turisme sostenible és oferir una alternativa de turisme responsable i sostenible amb el medi marí al Barcelonès, Maresme i Garraf.

Anèl·lides, serveis ambientals marins proposem un servei de turisme sostenible i responsable per donar alternatives  la responsabilitat ambiental marina i donar a conèixer la biodiversitat marina del sector turístic, així com ajudar a trobar solucions adequades per un turisme responsable.

Turisme responsable marí

Amb l’objectiu d’avançar en la conscienciació de la problemàtica dels plàstics i  la responsabilitat ambiental marina en el sector turístic

Informació pdf

Què és TuriMarBa?

Gràcies a TuriMarba fomentem el turisme responsable a la regió costanera de Barcelona i de Catalunya, organitzant diferents activitats de divulgació i educació juntament amb la consultoria ambiental marina Oceanogami. Dins aquest projecte, augmentem la consciència sobre el problema dels plàstics, avancem cap a una responsabilitat mediambiental marina i fomentem la biodiversitat marina de Barcelona en el sector turístic, com també ajudem a trobar solucions adequades per a un turisme responsable. És així com Barcelona es pot convertir en un punt de referència per a un turisme marí responsable i mediambiental.

Objetius principals

  • Promoure la sensibilització i conscienciació de la problemàtica de les deixalles marines, així com trobar solucions per a promoure el reciclatge i l’economia local i circular.
  • Acostar i contribuir en el reciclatge i  en la reutilització de residus a través del reciclatge artístic.
  • Valorar críticament la intervenció humana en el medi ambient i adoptar comportaments que afavoreixin la protecció del medi natural.
  • Donar a conèixer la biodiversitat de les platges de Barcelona, molt pròxima i molt desconeguda alhora.

Es treballa en col·laboració amb:

Esteu interessats? Contacteu amb nosaltres!