Amb la finalitat de poder assolir el nostre objectiu principal, a Anèl·lides, serveis ambientals marins hem format part dels següents projectes:

UrbamarBio: explorant la biodiversitat marina a través de la ciència ciutadana

UrbamarBio és un projecte de ciència ciutadana que permet investigar de la mà amb la ciutadania i donar a conèixer la riquesa litoral i marina de Barcelona, Sant Adrià del Besòs, Badalona i Montgat, enfortint els vincles entre la ciutadania i els recursos naturals urbans, augmentant el sentiment de pertinència i corresponsabilitat en la seva preservació i conservació.

Objectiu

L’objectiu principal del projecte és promoure la ciència ciutadana i posar en valor els recursos naturals del litoral de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, detectant les espècies marines i litorals presents a les seves platges a través d’accions col·lectives, que seran sessions d’esnòrquel i de submarinisme, a les mateixes platges, on es fotografia tota la biodiversitat vista i es reporta la plataforma de ciència ciutadana MINKA.

Objectius específics

  • Apropar la ciència i estimular la participació ciutadana als processos científics i recol·lecció de dades

  • Fomentar l’experimentació i la ciència pràctica entre els més joves

  • Donar a conèixer la biodiversitat marina de les platges que es troben a l’abast dels usuaris per promoure un ús sostenible i la seva preservació

  • Aprofundir en l’observació i el coneixement de la biodiversitat urbana

  • Crear la primera guia fotogràfica del litoral del Barcelonès feta a través de la participació ciutadana

Fases i activitats

Aquest projecte es va iniciar al 2016 i consta amb un total de més de 800 espècies registrades a les platges del Barcelonès, i més de 30.000 observacions de biodiversitat. Gràcies a totes aquestes dades científiques s’ha publicat la Primera Guia participativa del Barcelonès i s’ha creat la capa de peixos de l’Atles de l’Ajuntament de Barcelona.

Accions

Dades de biodiversitat del projecte Urbamabio

Aquest projecte el lidera:

Compta amb la col·laboració de:

Compta amb el finançament de:

Lloc

Platges de Barcelona, Sant Adrià del Besòs, Badalona i Montgat

Dates

Públic

El públic objectiu del projecte és el següent:

A Casals i Centres per joves que es duguin a terme als barris litorals de les ciutats
A la ciutadania en general del Barcelonès a partir de 14 anys amb bona capacitat de natació.
Submarinistes amb Open Water

Modalitat

Projecte de ciència ciutadana