Amb la finalitat de poder assolir el nostre objectiu principal, a Anèl·lides, serveis ambientals marins dividim el nostre servei en diversos programes:

Recerca i investigació

Recerca i investigació

Oferim estudis del litoral i marins on fem control i seguiment biològics, com també, elaborem informes tècnics i plans d’acció de zones marines on fem propostes de millora de l’ecosistema marí.

Projectes de ciència executats per altres institucions

El paper d’Anèl·lides ha estat fer el seguiment de la biodiversitat dels esculls artificials del Garraf. S’ha realitzat una anàlisi de les dades obtingudes en les diverses immersions científiques i una comparativa amb anys anteriors per veure quina ha estat l’evolució al llarg del temps.

Més informació pdf

El paper d’Anèl·lides ha estat l’obtenció de coordenades dels límits de les praderies de Posidonia oceanica en les regions d’estudi per tal de poder delimitar aquestes zones. Mitjançant sondes multifeix i immersions científiques per corroborar les dades de les sondes, s’obtenen les diferents coordenades, que permeten crear les cartografies de la zona d’interès d’estudi.

Des d’Anèl·lides hem impulsat la participació de la ciutadania en projectes científics per obtenir un major nombre de dades de biodiversitat marina i així tenir-ne un registre.

Esteu interessats? Contacteu amb nosaltres!