Amb la finalitat de poder assolir el nostre objectiu principal, a Anèl·lides, serveis ambientals marins oferim les següents activitats:

Passejada pel Port de Barcelona on, a través d’una explicació amena, descobrim les curiositats, la història i l’actualitat del mateix.

S’explica l’evolució i la situació actual del Port de Barcelona, des d’un punt de vista socioeconòmic i mediambiental, per oferir als participants les dades que permeten valorar, d’una forma crítica, la importància del port per la ciutat, la necessitat de tenir-ne i els impactes que se’n deriven.

Objectius

  • Conèixer la història del Port de Barcelona.

  • Identificar les principals adversitats que han afectat la construcció del Port de Barcelona i els problemes derivats del mateix.

  • Descobrir la importància socioeconòmica del port per Barcelona, Catalunya i també a nivell estatal i europeu.

  • Adquirir els coneixements i les dades que permetin adoptar una visió crítica sobre el Port de Barcelona.

Lloc

Port de Barcelona

Dates

Públic

Adult