Curs per descobrir la biodiversitat marina !

A través d’una explicació teòrica diferenciem els grans grups d’organismes presents a les costes catalanes i coneixem les principals espècies que poder ser observades al nostre litoral.

Durant la immersió posterior podem explorar la riquesa de les platges barcelonines i finalitzem el matí amb un taller d’identificació on, amb l’ajuda de les educadores i guies especialitzades, es reconeixen les espècies observades durant la immersió.

Objectius

 • Apropar el coneixement científic als usuaris habituals del medi marí.
 • Conèixer les característiques dels principals ambients i paisatges que es poden trobar als fons marins catalans.
 • Diferenciar els grans grups d’organismes presents a la Mediterrània i, en especial, a les costes catalanes.
 • Identificar les principals espècies que poden ser observades durant la realització d’una immersió o la pràctica d’esnòrquel.
 • Descobrir l’ecologia i comportament de les espècies presents als ecosistemes marins mediterranis.
 • Conscienciar sobra la importància d’una immersió respectuosa amb el medi ambient.

Lloc

 • Platja de la Marbella amb  Vanas Dive
 • Calafell amb Escafandra Calafell

Dates

 • 6 d’agost a Barcelona
 • 24 d’agost a Barcelona
 • Cada 15 dies a Calafell

Públic

 • Submarinistes  principiants i professionals
Torpedo

Esteu interessats? Reserveu l’activitat!