Amb la finalitat de poder assolir el nostre objectiu principal, a Anèl·lides, serveis ambientals marins dividim el nostre servei en diversos programes:

Comunicació

Comunicació

Existeix una desconnexió, en una part important de la societat actual, entre la seva activitat i les conseqüències que comporta sobre el medi. Així que, el servei de Comunicar, a través de jornades divulgatives i projectes de participació, implica a la societat en la resolució de problemes ambientals marins que es donin a l’entorn pròxim, facilitant la gestió del consistori i enfortint les relacions entre institucions i habitants.

La conservació dels espais naturals és una de les actuals preocupacions de la població i les entitats públiques i organitzacions volen donar resposta a les necessitats dels seus habitants a través de campanyes de comunicació i sensibilització que, amb el servei de comunicació d’Anèl·lides, serveis ambientals marins oferim en el camp del medi marí.

Projectes de Comunicació i divulgació

Amb l’objectiu de fomentar la corresponsabilitat ciutadana en la preservació i millora del nostre entorn

Què fem?

Els projectes de comunicació i divulgalció ambiental que oferim són per posar en valor i donar a conèixer els recursos, idees i projectes que vol dur a terme la vostra administració.

Com ho fem?

  • Creem un pla de comunicació amb les vostres necessitats reals
  • Arribem a un rang ampli de públic a través de les xarxes socials i pàgina web específiques per cada projecte
  • Dissenyem fulletons, plafons i cartells adaptats al projecte

Què fem?

Els projectes de comunicació i divulgalció ambiental que oferim són per posar en valor i donar a conèixer els recursos, idees i projectes que vol dur a terme la vostra administració.

 

Com ho fem?

  • Posem en valors els recursos naturals de la zona a través de cartells i planells divulgatius

  • Creem un pla de comunicació amb les vostres necessitats reals

  • Arribem a un rang ampli de públic a través de les xarxes socials i pàgina web específiques per cada projecte

  • Dissenyem fulletons, plafons i cartells amb infografia pròpia adaptats al projecte

ECOPLANTS

RESMED

Jornades divulgatives

Conjunt d’activitats de difusió i divulgació científica al voltant de temàtiques marines

  • Xerrades de sensibilització i sostenibilitat marina

  • Xerrades de conservació marina

  • Jornades divulgatives a mida

Esteu interessats? Contacteu amb nosaltres!