Amb la finalitat de poder assolir el nostre objectiu principal, a Anèl·lides, serveis ambientals marins hem format part dels següents projectes:

ECOPLANTS: Avaluació del rol de protecció costanera de les acumulacions de praderies marines a la costa, liderat per el laboratori d’Enginyeria Marítima (LIM/UPC) -Barcelonatech.

L’objectiu principal d’ECOPLANTS és avaluar l’eficàcia de les praderies marines acumulades a la platja per a la protecció del litoral.

El paper d’Anèl·lides, serveis ambientals marins, és crear la part comunicativa del projecte destinada a la seva pàgina web i formació per introduir contingut a la pàgina a l’equip investigador.