Amb la finalitat de poder assolir el nostre objectiu principal, a Anèl·lides, serveis ambientals marins hem format part dels següents projectes:

ResMed: Xarxa de reserves marines i gestió integrada de les zones costaneres transfronteres Mediterrànies

RESMED contribueix a la protecció i millora de la qualitat dels ecosistemes marins costaners del Mediterrani nord-occidental i la seva biodiversitat.
Els Socis principals d’aquest projecte són la Universitat de Barcelona, Université de Perpignan, Generalitat de Catalunya, Departament des Pyrénées -orientales-Réserve naturelle Marine de Cerbere-Banyuls, Agence Francaise por la Biodiversité i Parc Naturel marin Glofe du Lion.

Objectiu principal

Millorar la qualitat dels ecosistemes i la seva biodiversitat corresponent, mitjançant el disseny i implementació de mesures de conservació i maneig que involucrin tots els hàbitats essencials utilitzats per les espècies amb diversos cicles de vida diferents d’una escala regional transfronterera.

Comunicació executada

El rol d’Anèl·lides, serveis ambientals marins és crear tot el Pla de comunicació executat específicament pel projecte: creació i manteniment de la pàgina web, creació i continguts dels canals de difusió perquè el projecte arribi a tots els públics, disseny dels cartells, fulletons, roll ups, perquè sigui el suport visual del projecte. Per acabar també es creen i dissenyen els butlletins perquè el públic del projecte estigui al dia de les novetats.

Pàgina web

Xarxes socials