Declaració d’accessibilitat

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web https://anellides.com:

Estat de compliment: Aquest lloc web compleix parcialment amb l’RD 1112/2018 a causa de les excepcions i incompliments que es detallen a continuació.

Non-Accessible Content: The content listed below is not accessible due to the following reasons:

Incompliment del RD 1112/2018: Pot haver-hi errors puntuals de codi en determinades pàgines web (4.1.1 Tractament).

Càrrega desproporcionada: No aplica.

Contingut fora de l’àmbit de la legislació aplicable: No aplicable.

Preparació d’aquesta Declaració d’Accessibilitat: Aquesta declaració es va preparar el 6 de juny de 2023.

El mètode utilitzat per a preparar la declaració va ser una autoavaluació realitzada per l’equip de desenvolupament del lloc web.

Observacions i informació de contacte: Pot comunicar els requisits d’accessibilitat (article 10.2.a de l’RD 1112/2018) mitjançant:

Informar de qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web. Transmetre altres dificultats d’accés. Realitzar qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relacionada amb l’accessibilitat del lloc web a través del formulari de contacte del lloc web o trucant al (+34) 613 03 52 13.

Pot presentar:

Una queixa sobre el compliment dels requisits del RD 1112/2018 o una Sol·licitud d’Informació Accessible en relació amb: Contingut exclòs de l’àmbit d’aplicació del RD 1112/2018 segons l’article 3, secció 4. Continguts exempts del compliment dels requisits d’accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

En la Sol·licitud d’Informació Accessible, ha d’especificar clarament els fets, les raons i la sol·licitud per a demostrar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.

Les queixes i reclamacions sobre informació accessible es gestionaran per correu electrònic i seran rebudes i processades per l’equip de desenvolupament del lloc web.

Procediment de sol·licitud: Si una sol·licitud d’informació accessible o una queixa ha estat rebutjada, si hi ha desacord amb la decisió, o si la resposta no compleix amb els requisits establerts en l’article 12.5, la persona interessada pot iniciar una queixa. També es pot iniciar una queixa si han passat vint dies hàbils sense rebre resposta.

Contingut opcional: Aquest portal està dissenyat per a permetre canvis en la grandària, el color i el fons del text a través de la configuració estàndard del navegador.

Si desitja canviar la grandària del text en els principals navegadors gràfics, utilitzi els següents menús:

Internet Explorer, Mozilla i Firefox: Veure > grandària del text Opera: Veure >Zoom Safari: Veure >engrandir el text Chrome: Controlar la pàgina actual >Grandària del text Per a modificar la grandària de tot el que hi ha en la pàgina: Ctrl + + per a augmentar Ctrl + – per a disminuir Ctrl + 0 restaura la grandària del text original

Si desitja anul·lar la fulla d’estil o canviar el color del text, consulti la pàgina Com canviar la grandària o els colors del text de la WAI, que es pot llegir en espanyol en Com canviar la grandària del text o colors?