Amb la finalitat de poder assolir el nostre objectiu principal, a Anèl·lides, serveis ambientals marins oferim les següents activitats:

Sessió d’esnòrquel on explorem la riquesa natural de les platges de Badalona i aprenem a fer servir el material necessari per dur a terme una pràctica segura.

Una experiència que ens permet descobrir les característiques d’una biodiversitat sovint desconeguda, tot i ser molt pròxima, que ha de ser conservada i respectada. Gràcies a les guies d’esnòrquel que són biòlogues  i l’ajuda de guies especialitzades podem identificar les espècies observades i fotografiades durant l’esnòrquel

Objectius

  • Identificar els principals elements de l’entorn litoral, analitzar la seva organització, les seves característiques i interaccions.

  • Valorar críticament la intervenció humana en el medi.

  • Identificar les principals espècies que poden ser observades durant la realització d’una pràctica d’esnòrquel.

  • Conèixer les normes bàsiques per una correcta i segura pràctica d’esnòrquel.

  • Adoptar comportaments que afavoreixin la protecció del medi natural.

  • Conèixer les normes bàsiques per una correcta i segura pràctica d’esnòrquel.

  • Gaudir de l’experiència d’una pràctica d’esnòrquel en família respectuosa amb el medi ambient.

  • Adquirir coneixements sobre les espècies del litoral barceloní a través de guies i claus especialitzades.

Lloc

Platja del Pont de Petroli
Platja del Coco
Platja de la Barca Maria
Platja del Pont de Butifarreta

Dates

Sessions gratuïtes subvencionades per l’Ajuntament de Badalona:

Inscriu-te aquí 

Públic

Adult i familiar