snorkel-badalona

Sessió d’esnòrquel on explorem la riquesa natural de les platges de Badalona i aprenem a fer servir el material necessari per dur a terme una pràctica segura.

Una experiència que ens permet descobrir les característiques d’una biodiversitat sovint desconeguda, tot i ser molt pròxima, que ha de ser conservada i respectada.

Amb els coneixements de les monitores i l’ajuda de guies especialitzades podem identificar les espècies observades i fotografiades durant l’esnòrquel

Objectius

  • Identificar els principals elements de l’entorn litoral, analitzar la seva organització, les seves característiques i interaccions.
  • Valorar críticament la intervenció humana en el medi.
  • Identificar les principals espècies que poden ser observades durant la realització d’una pràctica d’esnòrquel.
  • Adoptar comportaments que afavoreixin la protecció del medi natural.
  • Conèixer les normes bàsiques per una correcta i segura pràctica d’esnòrquel.
  • Gaudir de l’experiència d’una pràctica d’esnòrquel en família respectuosa amb el medi ambient.
  • Adquirir coneixements sobre les espècies del litoral barceloní a través de guies i claus especialitzades.

Lloc

  • Platja del Pont de Petroli

Dates

  • Noves dates a partir del juny de 2019!

Públic

  • Adult i familiar:  màxim fins a 10 participants per monitor. Requisit indispensable saber nedar.

Esteu interessats? Reserveu l’activitat!