Sessió d’esnòrquel on explorem la riquesa natural de les platges de Badalona i aprenem a fer servir el material necessari per dur a terme una pràctica segura.

Una experiència que ens permet descobrir les característiques d’una biodiversitat sovint desconeguda, tot i ser molt pròxima, que ha de ser conservada i respectada. Gràcies a les guies d’esnòrquel que són biòlogues  i l’ajuda de guies especialitzades podem identificar les espècies observades i fotografiades durant l’esnòrquel

Objectius

 • Identificar els principals elements de l’entorn litoral, analitzar la seva organització, les seves característiques i interaccions.
 • Valorar críticament la intervenció humana en el medi.
 • Identificar les principals espècies que poden ser observades durant la realització d’una pràctica d’esnòrquel.
 • Adoptar comportaments que afavoreixin la protecció del medi natural.
 • Conèixer les normes bàsiques per una correcta i segura pràctica d’esnòrquel.
 • Gaudir de l’experiència d’una pràctica d’esnòrquel en família respectuosa amb el medi ambient.
 • Adquirir coneixements sobre les espècies del litoral barceloní a través de guies i claus especialitzades.

Lloc

 • Platja del Pont de Petroli
 • Platja del Coco
 • Platja de la Barca Maria
 • Platja del Pont de Butifarreta

Dates

Agost (totes a les 10 h)

 • Diumenge 9 d’agost
 • Diumenge 30 d’agost

Públic

 • Adult i familiar

Esteu interessats? Reserveu l’activitat!