Amb la finalitat de poder assolir el nostre objectiu principal, a Anèl·lides, serveis ambientals marins oferim les següents activitats:

Sessió d’esnòrquel on explorem la riquesa natural de les platges de Barcelona  i aprenem a fer servir el material necessari per dur a terme una pràctica segura.

Una experiència que ens permet descobrir les característiques d’una biodiversitat sovint desconeguda, tot i ser molt pròxima, que ha de ser conservada i respectada.

Amb els coneixements de les monitores i l’ajuda de guies especialitzades podem identificar les espècies observades i fotografiades durant l’esnòrquel

Objectius

  • Identificar els principals elements de l’entorn litoral, analitzar la seva organització, les seves característiques i interaccions.

  • Valorar críticament la intervenció humana en el medi.

  • Adoptar comportaments que afavoreixin la protecció del medi natural.

  • Conèixer les normes bàsiques per una correcta i segura pràctica d’esnòrquel.

Lloc

Barcelona

Platja de la Barceloneta
Platja de Sant Sebastià
Platja de Sant Miquel
Platja de Somorrostro

Dates

Públic

Familiar: l’edat mínima dels nens/es és de 8 anys i requisit indispensable saber nedar.