Com calculo la petjada de CO₂?

Diòxid de carboni

El diòxid de carboni (CO2) és un dels gasos d’efecte hivernacle (GEH), entre d’altres, que són presents a la nostra atmosfera de forma natural.

La concentració de CO2 a l’atmosfera, durant 800.000 anys ha oscil·lat entre 170 i 330 ppm (parts per milió). Però fa 170 anys, i sobretot en els últims 30, aquestes concentracions de CO2 a l’atmosfera han augmentat a una velocitat molt ràpida, assolint en l’actualitat fins a 421 ppm (3 d’abril de 2021, observatori de Manua Loa, Hawaii). Aquests nivells no s’han baixat des d’aleshores, només fan que augmentar (a excepció dels mesos de confinaments a causa de la pandèmia).

Aquest gran augment de CO2 i dels altres GEH, desencadenen el famós canvi climàtic, la causa de l’augment de la temperatura global del planeta Terra, sent el diòxid de carboni el que té un impacte més penetrant ja que roman en l’atmosfera i en els oceans per cents d’anys.

Petjada de carboni i calculadores de CO2

En el nostre dia a dia, tots els nostres hàbits rutinaris tenen certes contribucions a l’emissió de GEH, ja sigui en major o menor mesura. La petjada de carboni és una mesura ambiental que calcula la totalitat de les emissions de GEH generades directament o indirectament, per una persona, grup, organització, empresa, producte o un servei.

Les calculadores de CO2 ens permeten traduir aquest consum rutinari de recursos o d’energia (petjada de carboni) en emissions a l’atmosfera d’una manera fàcil per a qualsevol usuari.

Aquest càlcul permet fer èmfasi sobre els punts on cal millorar per reduir aquestes emissions, ja que podrem identificar en quins àmbits contribuïm més a l’escalfament global. Un cop haguem vist on millorar, podrem començar a reduir les nostres emissions amb alguns canvis d’hàbits.

Calculadores online

Algunes calculadores de CO2 poden ser de pagament i també n’hi ha de gratuïtes. La que ens ofereix el ministeri de transició ecològica és molt fàcil d’utilitzar. D’altra banda també tenim la de la Generalitat, que permet descarregar un fitxer en format Excel, molt més elaborat i més laboriós, però que permet fer els càlculs de manera més precisa.

 

Bibliografia