Biodiversitat marina a les platges de Barcelona

La ciutat de Barcelona és famosa arreu del món per l’arquitectura, el bon temps, l’oferta cultural, la gastronomia i la moda. Però son conegudes les seves platges? Si preguntem als turistes que visiten la nostra ciutat cada any, de ben segur que la majoria ha trepitjat, en un moment o altre del dia, alguna de les 10 platges que tenim a la ciutat comtal.

Si féssim la mateixa pregunta a un barceloní o barcelonina possiblement ens diria que no visita cap dels 4,6 quilòmetres de sorra des de fa temps. I és que hom creu que les aigües de Barcelona tenen una biodiversitat gairebé nul·la i prefereix marxar fora.

En el decurs dels segles, les platges de Barcelona han estat lloc d’arribada de vaixells, zona de pescadors, abocador indiscriminat i espai per establiments de bany, xiringuitos i barraques. No obstant, la reordenació urbanística, sorgida en ocasió dels Jocs Olímpics del 1992, va sanejar i consolidar el litoral.

En l’actualitat, només cal que un dia ens posem aletes, tub i màscara per capbussar-nos i comprovar la riques de la vida submarina de Barcelona.

Si ens centrem en la comunitat bentònica, és a dir, aquells organismes que viuen associats al fons del mar, podem observar una gran varietat d’espècies als fons tous. Estrelles com l’espinosa (Coscinasterias tenuispina) i cogombres de mar com la pixota negra (Holothuria forskali) s’arrosseguen pel fons sorrenc, fent companyia a rogers (Mullus surmuletus), burrets (Gobius bucchichi) i llenguados (Solea solea).

El substrat rocós és més divers que no pas el sedimentari, hi ha esponges com la (Crambre crambe) i artròpodes com la gla de mar (Balanus perforatus) que revesteixen els blocs que conformen els dics de Barcelona, per on s’observen equinoderms, com la garota negra (Arbacia lixula) o anèl·lids com l’espirògraf (Sabella spallanzanii). Una elevada varietat de blènnids com capsingranys (Parablennius gattorugine) o bavoses de franja negra (Parablennius rouxi) passegen per les roques, al costat dels tentacles de les anemones (Aiptasia mutabilis i Anemonia viridis).

Si aixequem el cap i observem els organismes que poden nedar contracorrent (nècton), quedem sorpresos de la varietat de peixos presents: mabres (Lithognathus mormyrus), saupes (Sarpa salpa), sards (Diplodus sargus), variades (Diplodus vulgaris), castanyoletes (Chromis chromis), serrans (Serranus cabrilla), fadrins (Thalassoma pavo), donzelles (Coris julis), déntols (Dentex dentex), llobarros (Dicentrarchus labrax), … movent-se entre els cnidaris planctònics que visiten el nostre litoral, com el borm blau (Rhizostoma pulmo) i la medusa luminescent (Pelagia noctiluca).

Tota aquesta biodiversitat i molta més pot ser descoberta un dia qualsevol a Barcelona. Per més informació, al nostre projecte de Natusfera, es poden veure i compartir les observacions realitzades a les nostres platges http://natusfera.gbif.es/projects/biodiversitat-marina-de-les-platges-de-barcelona