Camps de treball a l’estiu: una alternativa pels joves

L’arribada de l’estiu és sinònim d’activitats lúdiques per infants i joves al llarg del territori català. Una de les alternatives que aporta valors com el respecte, l’esforç o el treball als joves son els camps de treball.

Què és un camp de treball?

Segons la definició de la Generalitat de Catalunya, els camps de treball són activitats de voluntariat que consisteixen en realitzar projectes i serveis en una comunitat que acull el grup de joves. Cada participant es compromet, de manera individual o en grup, i de forma desinteressada, en participar en el treball proposat (ambiental, social, patrimonial, arqueològic, cultural…) a canvi de la pernoctació, la manutenció i de poder gaudir d’activitats de lleure educatiu. (1)

Per què anar a un camp de treball durant l’estiu?

Els camps de treball son experiències úniques i aporten un doble valor afegit, ja que d’una banda els joves s’enriqueixen amb valors de convivència, tolerància, solidaritat, participació, aprenentatge, etc. però també representen un benefici per a la zona que els acull.

Tant a nivell nacional com internacional, s’ofereixen projectes a la mida dels interessos dels joves, amb l’objectiu d’interrelacionar-se amb els companys, preparar-se i ser responsables de les feines quotidianes, gaudir i respectar l’entorn natural i participar de forma activa en accions de servei comunitari.

En tots els camps de treball, hi ha la presència d’un equip de monitors/es que assegura que s’aconsegueixin els objectius i que es respecti el funcionament i les necessitats del grup, alhora que s’organitzen activitats de lleure per a gaudir del temps lliure en contacte amb la gent local.

Cal destacar que, tant l’allotjament com la manutenció, estan coberts en els camps de treball.

Hi ha camps de treball ambientals?

Existeixen camps de treball de voluntariat ambiental de diversa durada, adreçat a grups de persones d’edats diverses i que es desenvolupen tant a Catalunya com en altres indrets. En aquest cas, es les persones participants troben la possibilitat de dur a terme una experiència centrada en la protecció i valorització ambiental. (2)

Sovint, aquestes experiències permeten apropar-se a espais naturals del territori i conèixer altres persones que comparteixen els valors del voluntariat ambiental, amb especial sensibilitat en qüestions ambientals, amb afany de descoberta i compromís amb la transformació social per a la sostenibilitat, amb voluntat d’intercanviar coneixements i capacitat de treballar en equip. (3)

Així doncs, els camps de treballs ambientals són una forma pràctica de contribuir a la cura del territori, a part d’enriquir la formació de les persones i aportar, per tant, valor als seus currículums. (4)

I en el mar?

Quan es parla d’iniciatives de voluntariat ambiental, n’hi ha de molts tipus. Una manera de classificar-los és segons les vies d’intervenció usades per a la conservació de la biodiversitat:

  1. Accions que incideixen directament sobre els recursos naturals. Són accions directes.
  2. Accions d’informació, sensibilització i educació de persones per a fomentar comportaments més sostenibles en relació a aquests recursos. Són accions indirectes. (3)

Seguint aquesta classificació i, centrant l’atenció en l’àmbit marí, aquest estiu s’ofereixen al nostre territori dues alternatives on, durant dues setmanes, un grup de voluntaris i voluntàries treballen conjuntament per la protecció de medi ambient, submergits en la natura.

La primera d’elles son les Estades científiques al litoral on es col·labora en treballs de recerca per a un millor coneixement dels recursos naturals. Es tracta, aleshores, de camps de treball científics que ofereixen als joves l’oportunitat d’estudiar la biodiversitat marina i litoral  d’una forma amena, mitjançant el treball de camp pràctic, tot fent esnòrquel a les platges, passejades per la costa i navegant per les cales.

La segona opció son les Estades marines per a joves on els participants es converteixen en divulgadors/es que informen i ajuden a la resta d’usuaris de la costa a gaudir del medi fent un ús respectuós i adient del nostre entorn. Són, per tant, una iniciativa centrada en promoure el coneixement del medi marí en la comunitat que acull els joves.

En conclusió, els camps de treball al litoral són experiències vitals intenses, d’aproximació a la natura, implicació en el medi marí i convivència. Esdevenen, alhora, una forma d’entrar en contacte amb els recursos ambientals costaners de Catalunya, com poden ser el Garraf o el Maresme.

camp-de-treball

Referències

  1. Camps de treball. Generalitat de Catalunya. (Consulta 06/04/2018) http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/vacances_i_estades/camps_de_treball/
  2. Els camps de treball ambientals. Xarxanet.org. (Consulta 06/04/2018) http://xarxanet.org/ambiental/noticies/els-camps-de-treball-ambientals
  3. Webenquesta del voluntariat ambiental de Catalunya. Voluntariat Ambiental a Catalunya. (Consulta 06/04/2018) http://voluntariatambiental.cat/index.php/
  4. Els camps de treball ambientals. Cercle de Voluntaris dels Parcs Naturals (Consulta 06/04/2018) http://voluntarisparcs.diba.cat/els-camps-de-treball-ambientals/