Ciència ciutadana al mar

En els últims anys s’ha sentit a parlar de diversos projectes de ciència ciutadana al territori. Inclús, hi ha ajuntaments, com el de Barcelona, que comptem amb oficines que fomenten aquest tipus de participacions i sinèrgies entre la comunitat científica i els ciutadans. Però, en què consisteix aquesta recerca?

Què és la ciència ciutadana?

Segons el Llibre Verd de la Ciència Ciutadana a Europa (1), es defineix la ciència ciutadana com “el compromís del públic general en activitats d’investigació científica, quan els ciutadans contribueixen activament a la ciència amb el seu esforç intel·lectual o donant suport al coneixement amb les seves eines o recursos.”

En altres paraules, la ciència ciutadana s’orienta a la generació de nou coneixement amb la participació activa i imprescindible de la ciutadania en almenys una etapa del procés de recerca, com pot ser en la captació o processament de dades, en la seva interpretació o bé en el disseny amb científics de la recerca que s’ha de dur a terme.

Per què participar-hi?

La ciència ciutadana és una pràctica en plena efervescència que implica la participació del públic en les activitats pròpies d’una investigació científica. L’Associació Europea de Ciència Ciutadana en el seu decàleg (2) anima els ciutadans a participar en diverses etapes del procés científic.

Els ciutadans contribueixen activament a la recerca ja sigui amb esforç intel·lectual, coneixement, eines o recursos. Els participants proporcionen dades als investigadors, plantegen noves preguntes i creen col·lectivament una nova cultura científica. (3) Com a resultat d’aquest escenari obert, col·laboratiu i transversal, les interaccions entre ciència, societat i polítiques centrades en la recerca milloren. Així s’avança cap a una investigació més democràtica, basada en la presa de decisions fonamentada en evidències sorgides del mètode científic, totalment o parcialment, per part de científics amateur o no professionals. (1)

En el cas de l’àmbit educatiu, es proposa la pràctica de la ciència ciutadana com a mecanisme innovador en l’aprenentatge de la ciència, la tecnologia i la matemàtica i com una oportunitat única d’introduir a l’alumnat la ciència com una activitat social i viva. D’aquesta manera, l’alumnat pot participar activament, construint el seu propi coneixement, contribuint a generar coneixement nou i desenvolupant les seves competències mitjançant la participació en projectes de recerca científica real. (3)

Hi ha opcions per a tothom?

Existeixen aplicacions que permeten participar en projectes científics d’una manera senzilla i divertida, com pot ser Riu.net. Es tracta d’una eina educativa interactiva que ens guia en la diagnosi de l’estat hidrològic i ecològic d’un ecosistema fluvial. Al mateix temps, proporciona dades científiques als investigadors del Grup de Recerca Freshwater Ecology and Management (FEM) del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la Universitat de Barcelona. (4)

riu net

Un segon exemple és Natusfera, una plataforma que permet registrar i compartir observacions de biodiversitat. En aquest cas, l’objectiu de l’aplicació és tant ajudar als científics a entendre com viuen diferents organismes com en contribuir a projectes d’interès pels usuaris. Totes les dades registrades son compartides al GBIF, la Infraestructura Mundial d’Informació en Biodiversitat, l’objectiu de la qual es donar accés a les dades de biodiversitat de tot el món per recolzar la investigació científica, fomentar la conservació biològica i afavorir el desenvolupament sostenible. A més, Natusfera crea una comunitat que permet augmentar els coneixements sobre natura de tots els usuaris. (5)

natusfera
I en l’àmbit marí?

Observadors del mar és el portal de ciència ciutadana que permet implicar-se en la recerca marina. En ell es recullen dades sobre distribució i abundància d’espècies marines comunes, aparició d’espècies marines, ‘rares’ o invasores, o presència d’efectes sobre l’ecosistema (mortalitats d’organismes, contaminació superficial i del fons). Les dades són utilitzades en els projectes de recerca per comprendre millor els efectes que l’escalfament global, la contaminació, els canvis de biodiversitat, les invasions d’espècies exòtiques i la sobrepesca estant tenint sobre el mar.

observadors

Més enllà de les plataformes obertes, al llarg de l’any s’organitzen esdeveniments per implicar la ciutadania en processos científics, com poden ser els bioblitz, jornades obertes de recerca naturalista (7), o la Biomarató 2018, organitzada pel CREAFInstitut de Ciències del Mar (ICM-CSIC), Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB) i Fundació Ciència en Societat, és una competició amistosa internacional d’observacions naturalistes (8). En aquest cas, la última edició es va realitzar entre el 27 i el 30 d’abril d’aquest any i va comptar amb la participació de més de 151 voluntaris amb 6653 observacions registrades a Barcelona. En l’àmbit marí, es van organitzar diverses sessions d’esnòrquel, apnea i submarinisme que van permetre registrar més de 1030 observacions i la primera ciutat amb més registres marins d’Europa.

Aquest tipus de participacions, més enllà de recopilar informació científica necessària per la recerca, son una bona manera d’enfortir els vincles entre els ciutadans i els recursos naturals de la ciutat, és coneixent la biodiversitat pròxima que s’aconsegueix un sentiment de pertinença que seguidament ajudarà a la preservació i conservació.

Referències
1. Green Paper on Citizen Science: Citizen Science for Europe. Comissió Europea. (Consulta 6/04/2018) https://ec.europa.eu/digital-single-market/news/green-paper-citizen-science-europe-towards-society-empowered-citizens-and-enhanced-research
2. European Citizen Science Association. Comissió Europea. (Consulta 6/04/2018) https://ecsa.citizen-science.net/sites/ecsa.citizen-science.net/files/ECSA_Ten_principles_of_citizen_science.pdf
3. Ciència ciutadana a les escoles. (Consulta 6/04/2018) https://cciutadana.wordpress.com/
4. Riu.net (Consulta 6/04/2018) http://www.ub.edu/fem/index.php/ca/riunetinici
5. Natusfera (Consulta 6/04/2018) http://natusfera.gbif.es/
6. Observadors del mar (Consulta 6/04/2018) http://www.observadorsdelmar.cat
7. Bioblitz Bcn (Consulta 6/04/2018) http://bioblitzbcn.museuciencies.cat/
8. Biomarató (Consulta 6/04/2018) http://biomarato.creaf.cat/