Com es mouen els sediments al llarg de la costa?

Més d’un cop hem pogut escoltar que les construccions al litoral impedeixen el natural moviment dels sediments al llarg de la costa. Però, a què ens referim quan diem que un port fa de presa de la sorra litoral? Per entendre aquestes afirmacions hem de parlar sobre la deriva litoral.

La dinàmica litoral és el conjunt de processos costaners causats pels agents climàtics marins al actuar sobre el medi. D’aquest, el principal agent causant és l’onatge. Les onades son generades per la fricció del vent sobre la superfície del mar, que produeix una transmissió d’energia de l’aire a l’aigua, donant lloc a la formació de l’onatge que es propaga fora de la seva àrea de generació.

Quan l’onatge arriba a la costa genera corrents que influeixen notablement sobre el moviment dels materials sedimentaris al llarg del litoral i és la causa fonamentals de l’erosió i la progradació de la costa.

El corrent de deriva litoral es produeix quan les onades arriben obliqües a la costa, generalment en un angle inferior a 10º, el que genera dos tipus de corrents, un longitudinal paral·lel a la línia de costa i un segon de transversal perpendicular a la línia de costa (Fig. 1).

Figura 1: La deriva litoral. Extret de la referència (1).

Si centrem la nostra atenció en el moviment que efectuen els sediments, podem veure com dibuixen una trajectòria en zig-zag, ja que al trencar l’onada a la platja, les sorres son transportades en sentit oblic i ascendent cap a terra, mentre que el reflux descendeix perpendicular a la riba per la línia de major pendent (Fig. 2). D’aquesta forma els sediments es traslladen al llarg de la costa.

Figura 2: Moviment dels sediments per la deriva litoral. Extret de la referència (2).

Totes les intervencions humanes que bloquegen o alteren la normal circulació de la corrent de deriva provoquen canvis dràstics en els processos naturals abans explicats. Algunes d’aquestes intervencions poden ser la construcció d’espigons, amb la finalitat de crear platges artificials, o la instal·lació de ports.

Observant la figura 3 podem veure com es produeix una sedimentació elevada a la zona anterior a l’obstacle i, per darrera de la mateixa, es crea una intensa erosió. És aquest el motiu per el que es pot afirmar que les construccions litorals interrompen el natural desplaçament dels sediments.

Figura 3: Efecte dels espigons sobre la deriva litoral. Extret de la referència (3).

Referències

  1. Pàgina web de l’assignatura Gestió del Sistema Litoral de Rafael Sardà (consulta 05/01/2017): https://sites.google.com/site/sistemaslitorales/home2.
  2. TARBUCK, E.; K. LUTGENS, F. (2005): Ciencias de la Tierra. Una introdución a la Geología Física. 8a edició. Pearson Educación, S.A. (Madrid).3.
  3. Apunts de dinàmica litoral. Departament de biologia i geologia. Centres educatius Xunta de Galicia (consulta 05/01/2017): http://centros.edu.xunta.es/