Esnòrquel i natació a la costa de Barcelona!

Aquest estiu l’Ajuntament de Barcelona ha inaugurat els seus primers quatre itineraris marins, on poder nedar de forma segura al llarg de la costa.

Davant del barri de la Barceloneta es pot escollir entre l’itinerari de Sant Sebastià amb una llargada de 1,2 km i l’itinerari de la Barcelona amb un total de 0’6 km. Tots dos s’inicien a l’Espai de Mar, a la platja de la Barceloneta, el primer d’ells finalitza a la platja de Sant Sebastià, abans del Club Natació Barcelona i el segon volteja la platja.

Per altra banda, en el districte de Poblenou es troben els altres dos itineraris, el de la Mar Bella recorre la platja del mateix nom amb una llargada de 0,7 km i, el de la Nova Mar Bella, volteja la platja homònima durant 0,6 km. Son dues platges urbanes situades davant en el barri de Poblenou i de Diagonal Mar i el Front Marítim respectivament.

Les quatre platges citades estan delimitades per espigons de pedra i ciment i el fons marí és sorrenc.

L’empresa promotora dels itineraris és Vies Braves, una xarxa pública d’itineraris marins a la costa destinada a la pràctica d’activitats esportives, lúdiques i pedagògiques. Per tal de dinamitzar aquests espais, es van posar en contacte amb nosaltres per dur a terme les sessions d’esnòrquel.

Durant el mes d’agost es van realitzar tres sessions d’esnòrquel, amb una trentena de participants, que van ser tot un èxit. Els assistents van gaudir d’una mar plana i van explorar la riquesa de les nostres platges. En van sortir molt sorpresos de la biodiversitat present en unes zones amb alt impacte humà, a més d’aprendre a utilitzar màscara i tub. Molt d’ells van descobrir una nova activitat per practicar en el seu temps lliure i d’altres es van convèncer que no és necessari anar-se’n lluny de la ciutat per gaudir del litoral.

Per altra banda, parlant amb el Miquel Sunyer, nedador d’aigües obertes i promotor de Vies Braves, va sortir la idea de fer una nedada cultural, una activitat educativa on, a partir d’una natació tranquil·la s’observava des del mar com ha canviat la costa de la Barceloneta al llarg dels anys. Degut a la presència de la coneguda Pelagia noctiluca, l’activitat es va acabar fent des de la sorra on, amb l’ajuda d’unes fotografies, els assistents van poder gaudir de l’exposició i van mostrar el seu interès per poder repetir les explicacions dins l’aigua en una altra ocasió.