La pesca i l’ofici del pescador

Hem sentit a dir que l’ofici del pescador i el del miner són dels més durs i arriscats que existeixen. Però en què consisteix la feina dels pescadors?

La pesca: què és?

Coneixem la pesca com l’activitat realitzada per extreure peixos de l’aigua, ja sigui dolça o salada. Es tracta d’una activitat que es practica des de fa segles, al ser la base principal de l’alimentació de moltes poblacions.

Història de la pesca

La pesca ha estat utilitzada des de la prehistòria com mitjà pel propi consum. Emperò, en el moment que el volum de peix pescat superà la necessitat d’alimentar-se, es començà a comercialitzar. A Catalunya, existeixen referències de comerç entre els ibers i els romans, que varen ser els impulsors de les grans factories de salaó de peix i del mercadeig de conserves que eren transportades en àmfores arreu del mediterrani.

No va ser fins la introducció de pràctiques intensives de pesca, al segle XVIII, quan la pesca agafà més importància. A mitjans del segle XX, es produí la gran transformació en el sector pesquer, gràcies a la incorporació de motors en els vaixells, la utilització de nous materials XXX i la introducció de noves tecnologies per ajuda en la navegació.

Ofici del pescador

Els pescadors són els encarregats de fer arribar els peixos a les llotges, peixateries i a casa nostra. Molts d’ells surten a pescar molt aviat al matí, com els que duen a terme la pesca d’arrossegament, mentre que d’altres passen tota la nit pescant a alta mar, com els encarregats de la pesca d’encerclament o teranyina.

L’ofici del pescador és una feina poc agraïda, tant per les dures condicions de feina, determinades per l’estat del temps i la mar, com també perquè si no es surt a pescar no hi ha res a vendre.

A Barcelona, els pescadors del Moll del rellotge, representen l’últim exemple de l’activitat explicada que queda a la ciutat. Tot i que saben que la feina és dura, l’amor que senten pel mar és incondicional i ha passat de pares a fills. La pesca ha estat el seu ofici durant generacions i la senten com part de la seva família.

I és així, com gràcies a la seva passió i sense parar d’enfrontar-se a nous reptes i situacions diverses, l’ofici del pescador s’ha conservat al llarg dels anys.

Referències

  •  Web del Museu de la pesca de Palamós: http://museudelapesca.org/ (consulta 25/05/2017).
  • AJUNTAMENT DE BARCELONA (2017): Barcelona, mar viva. Direcció d’imatge i Serveis Editorials. Ajuntament de Barcelona (Barcelona).