Per què no recollir les petxines de les platges?

Totes i tots hem anat algun cop a gaudir de la fina sorra i l’aigua càlida de la platja. Com tot espai natural, hem anat amb cura per a no danyar-lo i provocar el mínim impacte possible per a l’ecosistema. Ara bé, pràcticament tota la població fem una activitat quasi inconscient que provoca efectes negatius per a l’ecosistema marí, la recol·lecció de petxines.

Segur que alguna vegada haureu escoltat que recollir petxines pot ser negatiu per a l’ecosistema, però a falta d’una explicació, heu seguit fent aquesta pràctica. Avui us portem un seguit de raons per a què us pugueu reflexionar sobre aquesta pràctica.

 Quins són els impactes per l’ecosistema de la recol·lecció de petxines?

La majoria de les closques que podem trobar a les platges són de mol·luscs bivalves o gasteròpodes, com per exemple, l’escopinya verrucosa o el cargol poma.

Els exoesquelets de mol·luscs són importants perquè el carbonat càlcic es dissol lentament i els seus components són reciclats i reutilizats per l’ecosistema. Les closques propocionen carbonat càlcic que permet mantenir estable els escosistemes, aportant aliment a certes espècies animals i plantes. Les petxines o closques ajuden a controlar l’erosió del sòl i permet que algunes algues, plantes o esponges s’adhereixin a elles. Amb l’absència d’aquestes closques, s’acceleraria l’erosió de la sorra i es podria arribar a reduir considerablement l’amplada de la platja.

Com també, moltes espècies de crustacis i petits peixos aprofiten les closques buides pel seu resguard. En cas d’existir menys closques, aquests es podrien veure més afectats pels seus depredadors. Un exemple clar, és el cranc ermità, que utilitza les closques com a protecció i les va canviant a mesura que creix.

De la mateixa manera, també pot afectar a les aus, ja que utilitzen les closques per afilar els seus becs i en alguns casos per la construcció dels seus nius.

La recol·lecció de petxines va íntimament lligada amb l’augment del turisme

Segons l’estudi publicat a PLOS ONE i firmat per investigadors de la Universitat de Barcelona i el Museu d’Història Natural de Florida, l’augment del turisme a la costa Mediterrània Espanyola ha provocat un descens del 70% de les closques de mol·luscs durant la temporada turística de juliol i agost, i del 60% als altres mesos.

En l’estudi realitzat a la platja Llarga de Salou, es van realitzar nombrosos mostrejos mensuals,  entre 1978 i 2008. I basant-se en les dades de venda dels hotels de la zona, els investigadors van estimar que el nombre de turistes es va triplicar els últims 30 anys. També van comprovar que la zona d’estudi no va experimentar noves pesqueries comercials, ni desenvolupament urbà des dels anys 70, això suggereix que l’única activitat humana que va afectar el descens de closques era el turisme.

Reflexionem…

Tot i així, encara manquen més estudis quantitatius per comprendre l’impacte que provoca el descens de les petxines i també per desenvolupar pràctiques de gestió de la protecció de closques a les nostres platges. Tenim exemples d’alguns països, que ja reconeixen els efectes negatius sobre l’extracció de les closques, limitant la quantitat que poden exportar els turistes sense permisos especials.

Per tant, caldria reflexionar, sobre nosaltres, i pensar què podríem fer de manera individual per evitar que això succeixi?

Referències

1.   PLOS ONE: Vanishing Clams on an Iberian Beach: Local Consequences and Global Implications of Accelerating Loss of Shells to Tourism. (consulta: 04/07/2018) http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0083615

2. La Sexta: Recoger conchas muertas de la playa puede ser una amenaza para el medio ambiente (Consulta: 02/05/2018) http://www.lasexta.com/tecnologia-tecnoxplora/ciencia/ecologia/recoger-conchas-muertas-playa-puede-ser-amenaza-medio-ambiente_2014012357fc9fe80cf2fd8cc6b0e127.html

3. Quo: La playa se desconcha (Consulta: 02/05/2018) http://www.quo.es/naturaleza/la-playa-se-desconcha

4. Organització OneSea: La Extracción de Conchas afecta seriamente los Ecosistemas Marinos (Consulta: 02/05/2018) https://onesea.org/blog/oceanos-saludables/extraccion-conchas-severos-impactos-ecosistemas-marinos/