Per què veiem balenes al Garraf?

La passada primavera, els telenotícies i diaris de Catalunya es van omplir de notícies relacionades amb l’albirament de balenes a les nostres costes (1), de les que va destacar la gravació d’una mare de rorqual comú acompanyada de la seva cria davant de la costa del Garraf (2).

Per tal de conèixer una mica millor els exemplars que ens visiten cada temporada, us oferim la següent publicació.

Cetacis que viuen a Catalunya

Els cetacis son un ordre de mamífers completament adaptats a la vida aquàtica. L’adaptació es caracteritza en el seu cos fusiforme, similar als peixos, i hidrodinàmic. Les potes anteriors dels mamífers s’han transformat en aletes i, les posteriors, han desaparegut com a tals. N’hi ha alguns que viuen en aigües dolces i salobres (5 espècies), tot i que la majoria són marins (88 espècies).

Del total d’espècies marines, a les costes catalanes, hi viuen 8 de forma habitual: dofí mular, dofí comú, dofí llistat, rorqual comú, catxalot, cap d’olla gris, cap d’olla comú i zifi de Cuvier (3).

Rorqual comú

Del llistat anterior, ens volem centrar en la balena. El rorqual comú (Balaenoptera physalus) és un animal pelàgic, que viu en aigües oceàniques encara que pot acostar-se a la plataforma continental.

Rorcual-común-(Balaenoptera_physalus)

 

A la Mediterrània és una de les balenes més comunes, encara que no té un hàbitat concret i es pot trobar a diferents profunditats. La seva distribució és irregular, sent l’abundància de preses un fet que pot determinar la seva localització (4).

Pel que fa al seu estat de conservació, segons la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (IUCN), es troba en perill (5).

Albiraments al Garraf

Durant els mesos de febrer a juny tenim l’oportunitat d’observar aquests grans animals a la costa catalana. Amb l’objectiu d’ampliar el coneixement sobre la presencia d’aquesta balena a les nostres costes i fomentar la seva preservació, des del 2013 es du a terme el Projecte Rorqual (6).

Una de les àrees d’estudi d’aquest projecte és la Costa del Garraf, una zona litoral de reconeguda importància que comprèn des de Castelldefels fins Cunit. Forma part de la Xarxa Natura 200, del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) i és part d’un espai declarat com Lloc d’Importància Comunitària (LIC) i Zona d’Especial Protecció per les Aus (ZEPA).

Segons reflecteixen les dades de la Memòria 2016 del citat projecte, des de l’inici dels treballs de recerca s’han registrat almenys 132 albiraments i l’equip ha pogut observar 140 rorquals comuns. Les dades mostren un fort augment amb els anys, passant dels 6 i 13 individus el 2011 i 2012, als 62 i 78 en els anys 2014 i 2016 (7).

Per què al Garraf?

El fenomen extraordinari que vivim cada any al Garraf és degut a la concentració de plàncton en aigües superficials i pròximes a la costa. A la Costa del Garraf existeixen diversos canyons submarins (el més rellevant és el del Foix, davant de Vilanova i la Geltrú) que estan implicats en la formació de corrents ascendents d’aigua freda, amb el conseqüent intercanvi de masses d’aigua i aportació de nutrients. Tanmateix, l’aportació de nutrients de la zona també es pot veure augmentada per l’aportament de les descàrregues fluvials, tant del riu Llobregat com de les nombroses rieres de la zona.

Aquests dos fets, juntament amb la formació d’una zona de calma gràcies als corrents marins de la costa catalana, pot contribuir a la presència de krill durant els mesos de primavera, com ha constat l’equip científic del projecte.
perfil garraf

Dibuix perfil submarí Garraf (font referència 6)

Referències

(1) Les balenes s’exhibeixen a la costa del Garraf. Noticia del 05/05/2017 a El Periódico. (Consulta 13/11/2017) http://www.elperiodico.cat/ca/medi-ambient/20170505/ballenas-avistaments-edmaktub-costa-vilanova-i-la-geltru-6018678

(2) Balenes davant de la costa del Garraf. Noticia del 27/04/2017 de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisual, S.A. (Consulta 13/11/2017) http://www.ccma.cat/el-temps/balenes-al-garraf/noticia/2785537/

(3) ARENAS CAMPS, M. (2013): Cetacis de la costa catalana. All you need is biology. (Consulta 13/11/2017) https://allyouneedisbiology.wordpress.com/2013/06/27/cetacis-de-la-costa-catalana/

(4) Rorqual comú. Fundación para la Conservación y Recuperación de Animales Marinos, CRAM. (Consulta 13/11/2017) https://cram.org/ca/cataleg-especies/mamifers-marins/cetacis/rorqual-comu-balena/

(5) The IUCN Red List of Threatened Species. Internacional Union for Conservation of Nature. (Consulta 13/11/2017) http://www.iucnredlist.org/

(6)Proyecto Rorcual. Asociación Edmaktub. (Consulta 15/11/2017) http://www.edmaktub.org/proyecto-rorcual/

(7) Memòria 2016. Descripció i resultats. Projecte Rorqual. Estudi de balenes en aigües catalanes. Associació Edmaktub (Barcelona).