Que està passant amb el Corall vermell?

A les últimes setmanes la protecció del corall vermell ha estat un tema d’actualitat dintre els diferents col·lectius que ens dediquem a la conservació del medi marí. Però per què és important el corall vermell?

Característiques Corall vermell

El corall vermell és un cnidari colonial. El seu nom científic és Corallium rubrum. Cada branca del corall està format per pòlips que formen una colònia. Les branques d’aquest corall, com bé indica el seu nom, son de color vermell, en canvi, els seus pòlips són de color blanc.

Com tots els coralls es tracta d’un animal colonial, és a dir, que forma agregacions amb altres organismes de la seva espècie. S’alimenten de plàncton a través de la filtració. La reproducció d’aquest animal és mixta, primer es fecunden els òvuls, després les femelles deixen anar les larves que neden lliurement. Aquestes larves, si aconsegueixen fixar-se a un substrat, formaran una nova colònia. Un cop s’hagin fixat al substrat la nova colònia creixerà mitjançant reproducció asexual per gemmació.

Aquest animal el podem trobar a tot el Mediterrani,  a les profunditats entre 50 i 200m, en zones de corrents permanents, coves fosques i esquerdes.

Situació actual

Actualment el corall és troba en perill d’extinció, ja que s’ha extret per fer joies i productes ornamentals. Com el corall es troba en aquesta situació crítica, la Generalitat de Catalunya va aprovar l’Ordre ARP/59/2017 que reduïa el nombre de llicències de pesca del corall vermell de 10 a 5 per la campanya del 2017, i prohibia la pesca d’aquest animal durant 10 anys, concretament fins el 31 de desembre de 2017.

Davant aquesta Ordre el Gobierno de España va publicar l’Ordre APM/1101/2017 on es  permetia la pesca del corall vermell a tota la costa catalana. Aquesta llei ha generat una gran disconformitat dintre el panorama ecologista, ja que posa en perill el futur d’aquest animal.

Carta oberta a la Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

Diferents associacions han escrit una carta oberta a la Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación i Medio Ambiente on demanen que es rectifiqui  i es derogui les 12 autoritzacions que s’han concedit a la zona 1 (Catalunya), per a la venda i extracció de corall vermell en aigües exteriors.

Per altra banda, també es demana que s’empari àmpliament l’Ordre ARP / 59/2017, de 7 d’abril, en la qual s’estableix la suspensió temporal de la pesca de corall vermell (Corallium rubrum) i que s’ampliï la suspensió a tota la costa catalana, valorant així mateix l’extensió a la resta de les aigües espanyoles.

Per últim es demana que s’aposti decididament per un canvi de rumb en la gestió pesquera, augmentant els recursos i els mitjans disponibles per ampliar el coneixement científic, garantir un correcte control i aplicació de les normatives vigents, especialment en la lluita contra el furtivisme, i que s’asseguri la recuperació dels ecosistemes marins a nivells saludables en benefici del conjunt de la ciutadania.

Què hem fet nosaltres?

Des d’Anèl·lides, serveis ambientals marins ens hem afegit a les activitats que s’han realitzat a favor de la derogació d’aquesta llei que posa en perill aquesta espècie. Concretament dissabte 9 de juny ens vam unir a FECDAS, Ecologistes en acció i Greenpeace vam realitzar una sessió d’esnòrquel a les piscines del Fòrum, i recolzem a totes les altres organitzacions que han realitzat activitats arreu del territori català.

Referències: