Què succeeix amb el transport de mercaderies?

Tant en el mar com en els ports es produeixen un gran nombre d’operacions de càrrega i descàrrega d’hidrocarburs il·legals (a causa de petroliers, vaixells de càrrega, pesquers, vaixells d’esbarjo o vaixells de guerra que també aboquen els seus residus) i en menor nombre d’altres productes potencialment perillosos. Totes aquestes operacions donen lloc a vessaments i abocaments que són els principals responsables de la contaminació marina accidental.  

Fins a la dècada dels anys setanta es creia que, per la gran quantitat d’aigua que hi ha en els oceans, aquesta tenia la capacitat de diluir tots els contaminants sense generar conseqüències. 

La contaminació més gran que trobem als mars i oceans es deu als abocaments per hidrocarburs dels vaixells. Aquests es produeixen a través de vessaments del drenatge de les aigües continentals o altres activitats humanes. Entre la contaminació per hidrocarburs i els accidents dels vaixells petroliers el que s’aconsegueix és que s’impedeixi l’entrada de llum solar i els components procedents per la seva descomposició poden afectar el comportament i fisiologia dels organismes.

A més dels hidrocarburs, existeixen altres fonts de contaminació produïda pels vaixells sobretot els de mercaderies i dels petroliers que són els que solen anar a diferents punts del planeta. Aquest tipus de contaminació és orgànica i correspon als efectes ecològics negatius que poden derivar-se dels organismes (el plàncton fonamentalment). Això vol dir que involuntàriament els organismes són transportats en els tancs de l’aigua de llast** i quan aquesta s’aboca en un altre ecosistema, els organismes són alliberats actuant com a espècies exòtiques, que podran esdevenir invasores o no, produint impactes en l’ecosistema. En molts casos, l’aigua de llast s’aboca poc abans d’entrar a port amb la brutícia del fons del vaixell. Algunes estacions portuàries tenen zones on aquestes aigües poden ser abocades i depurades.

Contaminació acústica

Encara que sota l’aigua sempre es poden sentir sorolls, des del cant dels cetacis fins a la ruptura del gel, aquests són sorolls geològics i biològics. Sabies, però, que avui dia amb les activitats humanes en alta mar es produeix un augment en el soroll sota l’aigua? Algunes d’aquestes activitats poden ser el transport marítim, la pesca i les infraestructures. A més, cada dia es generen sorolls molt més intensos provinents d’explosions submarines de bombes, algunes provinents encara de la II Guerra Mundial i altres del dinamita per a pescar. També hi trobem els sonars militars d’alta intensitat i impacte d’aire comprimit en prospeccions sísmiques. Aquest tipus de contaminació afecta molt els animals, desorientant-los, com és el cas dels cetacis.

Contaminació provocada per tributilestany

Els vaixells feien ús de certes substàncies en la composició de les pintures antiincrustants dels cascs, com és el cas del tributilestany. Aquesta substància té uns efectes perversos sobre la fauna marina, ja que actua com a disruptor hormonal. Això vol dir que és una substància química amb la capacitat d’imitar l’acció de les hormones naturals i que pot bloquejar els receptors hormonals de les cèl·lules, de manera que impedeix l’acció normal de les hormones.

Com afecta la contaminació marina als éssers vius que viuen als mars o oceans?

Tota la contaminació que s’acumula en els mars i oceans pot desencadenar desorientació, alteració de les cadenes alimentàries i toxicitat per a la fauna marina, així com destrucció dels ecosistemes marins. Fins i tot, pot acabar tenint conseqüències pels éssers humans.

** Aigua de llast: és l’aigua que es col·loca al fons dels vaixells o bots per poder baixar el centre de gravetat i assegurar una estabilitat més gran. ** 

Bibliografia