Tortugues per acabar amb les meduses?

Aquest estiu, mentre celebràvem la tornada al mar de tres exemplars de tortuga babaua (link), ens van demanar la nostra opinió sobre la possibilitat de reintroduir tortugues al mar Mediterrani per acabar amb la presència de meduses. Per respondre, hem considerat necessari fer una reflexió i tenir en compte diverses consideracions, ja que, per sort o per desgràcia, les qüestions mediambientals no presenten solucions ràpides i senzilles.

La primera d’elles és que cal ser conscients dels motius del constatat augment de les poblacions de les meduses. El més conegut és l’escassa presència dels seus depredadors (tonyina, peix espasa, bot, tortuga marina, etc.) però no és l’únic:

  • La sobrepesca, al reduir les poblacions de peixos ha acabat amb competidors naturals de les meduses per l’aliment,
  • l’augment de la temperatura a causa del canvi climàtic fa que les meduses trobin més zones aptes per la seva reproducció,
  • l’eutrofització, és a dir, l’aportació de nutrients d’origen humà provoca proliferacions de plàncton del que s’alimenten les meduses,
  • i, per últim, la disminució del cabal dels rius.

Tot plegat fa que, per buscar una solució al “problema” de les meduses, no hem de centrar-nos en un sol fet si no en el sumatori d’ells.

La segona consideració recau en la reintroducció de les tortugues marines. Des de l’any 2008 un equip del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) ha dut a terme diverses reintroduccions d’ous de tortuga babaua, procedents de Cap Verd, a Canàries i Cap de Gata (Almería). Aquestes actuacions han generat diverses opinions per, especialment, dos motius:

  • El primer d’ells és protagonitzat per la comunitat científica, ja que existeix una diferenciació genètica entre les poblacions de Cap Verd i les del Mediterrani, el que fa preocupar sobre la introducció d’una variant al·lòctona i produir una contaminació genètica.
  • El segon debat es centra en la possible supervivència dels ous. Hi ha opinions que manifesten la seva preocupació al recollir-se ous de tortuga d’àrees naturals de les illes de Cap Verd i introduir-los en espais amb poques garanties d’èxit.

I, és en aquest moment on fem la nostra reflexió. De què ens serveix reintroduir una espècie si no actuem sobre el que l’està fent desaparèixer? Per recuperar una espècie amenaçada s’han de resoldre les causes que han provocat la disminució de la població. En aquest cas parlem de la ingesta de plàstics i hams, la pèrdua de platges on pondre els ous, la contaminació, l’escalfament global, la col·lisió amb embarcacions i sobretot, les captures accidentals en pesca. Així que, la solució no és només introduir nous individus sinó buscar els canvis per minimitzar l’impacte sobre els que existeixen.

Per acabar voldríem destacar el fet de considerar l’elevada presència de meduses a les nostres costes com un problema. És cert que ens son molestes i tenen un impacte sobre el turisme de platja però hem de recordar que son animals propis del medi marí i som nosaltres els que utilitzem i ocupem el seu espai.