Salinitat del mar (part 2)

Tal com s’ha descobert a l’entrada La salinitat del mar (part 1), l’aigua del mar és salada perquè conté determinats minerals dissolts. Ara bé, al món hi ha molts mars i oceans, tots ells presenten la mateixa quantitat de sal?

Variació de la salinitat a nivell planetari

L’aigua de mar és una solució de 96,5% d’aigua (H2O) i 3,5% d’elements i compostos químics anomenats sals. Les sals que es troben dissoltes als oceans representen quasi 50 bilions de tones i estan formades principalment per sis elements que es troben en major proporció. Aquests son els que s’indiquen a continuació:

varietat-salinitat-planeta

Figura 1: Variacions entre les concentracions dels sis elements principals que formen part de la salinitat dels mars i els oceans. Font: referència 1.

Com es pot observar, els elements més abundants son el clor i el sodi. Es troben en forma de clorur de sodi, dit d’altre manera, en forma de sal comuna. Aquest clorur de sodi (NaCl) representa el 80% de sals en dissolució.

La salinitat mitjana de l’aigua de mar és de 35 parts per mil, amb lleugeres variacions  entre un oceà i un altre.  Tots ells, presenten els mateixos elements dissolts en l’aigua. És a dir, la sal és igual a tots els punts, el que canvia és la concentració d’aquesta. El mar Mort, per exemple, pot arribar a ser onze vegades més salat que la mitjana (2).

Per què varia la salinitat?

La salinitat varia verticalment i horitzontalment i, en un mateix punt, pot patir variacions durant les diferents èpoques de l’any. Però, a què es deu aquesta variació?

Els factors que fan canviar la salinitat de forma horitzontal són:

  • Temperatura: si aquesta és elevada es produirà molta evaporació de l’aigua de mar, incrementant així la seva salinitat.
  • Aportacions d’aigua dolça (precipitacions i desembocadures de rius): fan que disminueixi la salinitat del mar per dilució.

Així doncs, les aigües més salades estan a latituds mitjanes on l’evaporació és alta, mentre que les menys salades es troben a zones pròximes a l’Equador, on plou molt.  De la mateixa manera, als mars de l’hemisferi nord hi ha una menor salinitat que als del sud perquè els continents es troben més pròxims i tenen major entrada d’aigua dolça (3).

variacions-salinitat-mon

Figura 2: Varicacions de salinitat al món. Font: referència 4.

Les variacions verticals de salinitat es deuen al descens de la temperatura a major profunditat, el que s’explica en detall en anteriors entrades del blog Què és la cinta transportadora oceànica?.

salinitat

Figura 5: Variació de la salinitat en funció de la temperatura i la profunditat. Font: referència 3.

Salinitat al Mediterrani

En el cas del Mediterrani, es tracta d’un dels mars més salats al trobar-se aïllat, és a dir, tenir poques connexions amb altres mars i sent les aportacions d’aigua dolça (degudes a la pluja i a les desembocadures de rius) menors que l’evaporació.

Tenint en compte que el balanç entre aportacions i evaporació surt negatiu, es podria donar el fet que el Mediterrani s’assequés. Emperò, aquest fet no es produeix gràcies a l’estret de Gibraltar. A través d’aquest, un corrent profund i dens extreu aigua molt salada del Mediterrani, mentre un corrent superficial hi aboca aigua dolça de l’Atlàntic (3).

salinitat-mediterrani

Figura 4: Variació de salinitat des de l’estret de Gibraltar fins a l’interior del mar Mediterrani. Font: referència 5.

Referències

  1. WERLINGER, C.; KRISLER ALVEAL, V.; ROMO, H. (2004): Biología marina y oceanografía: conceptos y procesos. Gobierno de Chile, Consejo Nacional del Libro y la Lectura (Xile)
  2. El Mar a Fons, guia didàctica de la Gymkhana dels mars. Obra Social “la Caixa” (consulta 27/02/2018) https://www.elmarafons.com/
  3. Un ‘mapa mundi’ de la salinidad en la superficie oceánica. Article del 23/09/2011 d’Europa Press (consulta 27/02/2018)http://www.europapress.es/ciencia/laboratorio/noticia-mapa-mundi-salinidad-superficie-oceanica-20110923124620.html
  4. Salinitat mitjana anual de la zona superficial dels oceans del món (consulta 1/03/2018) https://ca.wikipedia.org/wiki/Salinitat#/media/File:WOA05_sea-surf_SAL_AYool.png
  5. El Barcelona Expert Center (BEC) presenta els primers mapes de salinitat del Mediterrani. Article del 19/06/2017 del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (consulta 1/03/2018) http://www.dicat.csic.es/dicat/ca/2017/638-el-barcelona-expert-center-bec-presenta-els-primers-mapes-de-salinitat-del-mediterrani