Exòtiques i invasores, qui està implicat?

Els/les alumnes descobreixen la problemàtica de les espècies invasores i exòtiques en el litoral català a través d’un audiovisual i troben solucions en participar en un joc de rol en petits grups de treball on es coneixen i s’interpreten els actors implicats en aquesta realitat.

Continguts

 • Argumentar sobre la importància de mantenir la biodiversitat

 • Analitzar problemes associats al tràfic legal i il·legal d’espècies i al desplaçament d’espècies autòctones per espècies invasores

 • Valorar la necessitat de preservar i donar a conèixer el patrimoni natural

 • Fer un ús sostenible dels recursos

Curs

 • Primer curs

Lloc

 • Centre educatiu

Modalitat

 • Audiovisual i joc de rol educatiu

Continguts

 • Espècies autòctones o pròpies d’un territori
 • Espècies exòtiques i invasores

Relacionem les espècies

Activitat d’exercici físic on els/les alumnes coneixen els diferents regnes i les relacions que existeixen entre les espècies en posar-se en el paper d’una d’elles i haver de buscar les connexions (depredació, simbiosi, mutualisme, parasitisme i comensalisme) que tenen amb cada un dels seus companys de classe.

Continguts

 • Participar en activitats de relació social i comunicació amb l’entorn

 • Conversar per comprendre

 • Identificar diferents moviments

 • Analitzar l’ecosistema proper tot identificant el paper de cadascun dels elements que els configuren.

Curs

 • Segon curs

Lloc

 • Al centre educatiu

Modalitat

 • Joc educatiu

Continguts

 • Xarxa tròfica marina

Debats ambientals

En el taller es mostren diverses problemàtiques ambientals a les que s’enfronta la societat, que son treballades per petits grups de treball. Cada un d’ells disposa de diferent informació i punts de vista variats que han d’exposar i argumentar amb la finalitat d’arribar a un consens.

Continguts

 • Desenvolupar un pensament crític, obert i flexible

 • Analitzar alguns impactes de l’activitat humana sobre el planeta

 • Valorar el diàleg i de la cooperació com a formes pacífiques de resolució de conflictes

 • Respecte pels elements de l’entorn natural

Curs

 • Tercer curs

Lloc

 • Al centre educatiu

Modalitat

 • Taller de debat

Continguts

 • Problemàtiques marines
 • Salut dels oceans

Totes les ciències al mar

Experiments de física i química i activitats pràctiques de geologia i matemàtiques conformen un seguit d’opcions per entendre una mica millor els mars i comprendre com de necessàries son totes les disciplines científiques per explicar cada una de les parts que conformen el planeta.

Continguts

 • Valorar la interacció com a eina per prendre consciència dels coneixements i de les idees

 • Mostrar interès per desenvolupar un pensament crític, obert i flexible respecte als oceans

 • Utilitzar idees geomètriques per resoldre problemes

Curs

 • Quart curs

Lloc

 • Centre educatiu

Modalitat

 • Espais experimentals

Continguts

 • Oceanografia
 • Física al mar
 • Química al mar

Esnòrquel educatiu

Sessió d’esnòrquel on explorem la riquesa natural de les platges de Barcelonès i aprenem a fer servir el material necessari per dur a terme una pràctica segura.
Una experiència que ens permet descobrir les característiques d’una biodiversitat sovint desconeguda, tot i ser molt pròxima, que ha de ser conservada i respectada.

Continguts

 • Identificar les principals espècies que poden ser observades durant la realització d’una pràctica d’esnòrquel.

 • Conèixer les normes bàsiques per una correcta i segura pràctica d’esnòrquel.

 • Identificar els principals elements de l’entorn litoral, analitzar la seva organització, les seves característiques i interaccions.

Curs

 • Tota la ESO

Lloc

 • Platges del Barcelonès

Modalitat

 • Activitat física i ciència ciutadana

Continguts

 • Biodiversitat marina
 • Conservació marina

Esteu interessats? Contacteu amb nosaltres!