Exòtiques i invasores, qui està implicat?

Els/les alumnes descobreixen la problemàtica de les espècies invasores i exòtiques en el litoral català a través d’un audiovisual i troben solucions en participar en un joc de rol en petits grups de treball on es coneixen i s’interpreten els actors implicats en aquesta realitat.

Continguts

 • Argumentar sobre la importància de mantenir la biodiversitat

 • Analitzar problemes associats al tràfic legal i il·legal d’espècies i al desplaçament d’espècies autòctones per espècies invasores

 • Valorar la necessitat de preservar i donar a conèixer el patrimoni natural

 • Fer un ús sostenible dels recursos

Curs

 • Primer curs

Lloc

 • Centre educatiu

Modalitat

 • Audiovisual i joc de rol educatiu

Continguts

 • Espècies autòctones o pròpies d’un territori
 • Espècies exòtiques i invasores

El repte de la sostenibilitat

Després de visionar un audiovisual sobre les principals problemàtiques mediambientals causades per l’actuació de l’ésser humà, fem un joc cooperatiu per a generar alternatives sostenibles, repartim rols i equips, i amb una dinàmica engrescadora anem generant idees i solucions aplicables al nostre dia a dia.

Continguts

 • Sensibilitzar sobre les problemàtiques mediambientals

 • Despertar el pensament crític i analític

 • favorir el debat i el treball cooperatiu com a eines generadores de solucions

 • Ser conscients de la nostra capacitat d’incidència sobre el medi ambient i apoderar-nos com a individus i com a grup per formar part de la solució

Curs

 • Primer i segon curs

Lloc

 • Al centre educatiu

Modalitat

 • Joc educatiu

Continguts

 • Sostenibilitat
 • Respecte medi ambient

Relacionem les espècies

Activitat d’exercici físic on els/les alumnes coneixen els diferents regnes i les relacions que existeixen entre les espècies en posar-se en el paper d’una d’elles i haver de buscar les connexions (depredació, simbiosi, mutualisme, parasitisme i comensalisme) que tenen amb cada un dels seus companys de classe.

Continguts

 • Participar en activitats de relació social i comunicació amb l’entorn

 • Conversar per comprendre

 • Identificar diferents moviments

 • Analitzar l’ecosistema proper tot identificant el paper de cadascun dels elements que els configuren.

Curs

 • Segon curs

Lloc

 • Al centre educatiu

Modalitat

 • Joc educatiu

Continguts

 • Xarxa tròfica marina

Debats ambientals

En el taller es mostren diverses problemàtiques ambientals a les que s’enfronta la societat, que son treballades per petits grups de treball. Cada un d’ells disposa de diferent informació i punts de vista variats que han d’exposar i argumentar amb la finalitat d’arribar a un consens.

Continguts

 • Desenvolupar un pensament crític, obert i flexible

 • Analitzar alguns impactes de l’activitat humana sobre el planeta

 • Valorar el diàleg i de la cooperació com a formes pacífiques de resolució de conflictes

 • Respecte pels elements de l’entorn natural

Curs

 • Tercer curs

Lloc

 • Al centre educatiu o exterior

Modalitat

 • Taller de debat

Continguts

 • Problemàtiques marines
 • Salut dels oceans

Totes les ciències al mar

Experiments de física i química i activitats pràctiques de geologia i matemàtiques conformen un seguit d’opcions per entendre una mica millor els mars i comprendre com de necessàries son totes les disciplines científiques per explicar cada una de les parts que conformen el planeta.

Continguts

 • Valorar la interacció com a eina per prendre consciència dels coneixements i de les idees

 • Mostrar interès per desenvolupar un pensament crític, obert i flexible respecte als oceans

 • Utilitzar idees geomètriques per resoldre problemes

Curs

 • Quart curs

Lloc

 • Centre educatiu

Modalitat

 • Espais experimentals

Continguts

 • Oceanografia
 • Física al mar
 • Química al mar

Esnòrquel educatiu

Sessió d’esnòrquel on explorem la riquesa natural de les platges de Barcelonès i aprenem a fer servir el material necessari per dur a terme una pràctica segura.
Una experiència que ens permet descobrir les característiques d’una biodiversitat sovint desconeguda, tot i ser molt pròxima, que ha de ser conservada i respectada.

Continguts

 • Identificar les principals espècies que poden ser observades durant la realització d’una pràctica d’esnòrquel.

 • Conèixer les normes bàsiques per una correcta i segura pràctica d’esnòrquel.

 • Identificar els principals elements de l’entorn litoral, analitzar la seva organització, les seves característiques i interaccions.

Curs

 • Tota la ESO

Lloc

 • Platges del Barcelonès

Modalitat

 • Activitat física i ciència ciutadana

Continguts

 • Biodiversitat marina
 • Conservació marina

Sensibilització Educativa

Amb la finalitat de conèixer les problemàtiques marines actuals presents a les costes de Catalunya es realitza una introducció d’aquestes, una acció de
sensibilització a les platges, on es classifiquen macroplàstics, mesoplàstics i microplàstics i s’acaba amb una reflexió dels anys que perduren.

Continguts

 • Valorar les actuacions que contribueixen a la protecció del medi.

 • Analitzar els elements naturals i antròpics que influeixen en la configuració del paisatge.

 • Sensibilitzar sobre les problemàtiques marines actuals i buscar solucions sostenibles.

 • Desenvolupar iniciativa personal, sentit crític, curiositat i interès.

Curs

 • Tota la ESO

Lloc

 • Platges del Barcelonès

Modalitat

 • Activitat física i ciència ciutadana

Continguts

 • Biodiversitat marina
 • Conservació marina

Esteu interessats? Contacteu amb nosaltres!

[contact-form-7 id=”615″ title=”Formularis de contacte rapid” /]