Plàstics 0

A través d’un audiovisual els alumnes són partícips de la importància que té cuidar el mar i de la quantitat de plàstics que acaben al mar. D’aquesta manera, es pot fer una reflexió i trobar solucions per un problema tant greu que implica a tota la societat. L’activitat finalitza amb un taller creatiu on els alumnes formen una medusa amb els plàstics recollits per Anèl·lides al mar.

Continguts

 • Comprensió de relats audiovisuals com a representació de la realitat.
 • Observació d’elements i fenòmens naturals
 • Descoberta i identificació dels elements característics de l’entorn, els serveis i els espais comuns, valorant la responsabilitat personal en el seu ús.
 • Ús progressiu dels materials, d’imatges i d’objectes diversos de l’entorn en les produccions pròpies.

Curs

 • Cicle inicial

Lloc

 • Centre educatiu

Modalitat

 • Audiovisual i taller

Els sentits de la platja

Activitat exterior de coneixement i experimentació del medi litoral. Es realitza un joc sensorial on, a cada una de les proves que es duen a terme, els infants fan servir un dels cinc sentits. L’olfacte, el tacte, la vista l’oïda i el gust són les peces clau per descobrir les característiques d’una platja

Continguts

 • Comprensió de tot tipus de missatges orals en diferents contextos i en qualsevol dels escenaris possibles.
 • Observació d’elements i fenòmens naturals i comunicació de les observacions.
 • Exploració d’algun aspecte de l’entorn a partir d’una qüestió rellevant, mitjançant el treball cooperatiu.
 • Observació i descripció d’interaccions que produeixin canvis en un sistema.

Curs

 • Cicle inicial

Lloc

 • Platja exterior

Modalitat

 • Joc sensorial

Qui viu al mar?

Amb la finalitat de conèixer la biodiversitat present a les costes de Catalunya es realitza un joc didàctic on els alumnes poden esbrinar on viuen diverses espècies del nostre litoral en funció de les seves característiques. El joc es divideix en dues parts. La primera d’elles es centra en diferenciar entre animal i vegetal i, la segona part és un joc de proves i preguntes amb taulell virtual per reforçar els continguts apresos anteriorment.

Continguts

 • Identificació de les emocions bàsiques i associació amb les seves causes i conseqüències.
 • Ordenació temporal de fets i activitats de la vida quotidiana.
 • Observació dels elements de l’entorn.
 • Identificació dels fenòmens naturals i figures tridimensionals.
 • Respecte pels elements de l’entorn natural.

Curs

 • Cicle mitjà

Lloc

 • Al centre educatiu

Modalitat

 • Joc educatiu

Costa de la Barceloneta, com has canviat!

Activitat exterior on, a través d’un joc de pistes i proves, els nens poden esbrinar com ha canviat el paisatge litoral de la Barceloneta. El protagonista de l’activitat és en Yuyu, un extraterrestre que ha vingut de visita a la ciutat per veure tot allò que li ha anat explicant el seu pare al llarg dels anys, després d’haver-se enamorat de la nostra costa. El que es troba és diferent al que s’imaginava i els nens hauran d’esbrinar el perquè.

Continguts

 • Observació i descripció de diferents tipus de paisatge de l’entorn proper i llunyà, reconeixent els elements naturals i humanitzats i l’impacte de l’activitat humana en el paisatge.
 • Aplicació de tècniques d’orientació a l’espai.
 • Descoberta i valoració del patrimoni comarcal natural i cultural i aplicació de nocions de canvi i continuïtat en els paisatges.

Curs

 • Cicle mitjà

Lloc

 • Platja exterior

Modalitat

 • Gimcana educativa

On anem a nedar?

Activitat en la que s’ha d’escollir la zona de la costa catalana idònia per realitzar una competició de natació en aigües obertes. A través de la informació obtinguda dels cercadors d’Internet es pot llistar una sèrie d’itineraris per la costa que permeten aquest tipus de competicions. Al llarg de l’activitat els alumnes han d’anar filtrant les zones en funció de diversos condicionants, utilitzant informació en diversos formats.

Continguts

 • Lectura i interpretació d’esquemes, gràfics i mapes conceptuals per saber extreure’n la idea principal i les relacions entre els elements.
 • Utilització d’Internet per buscar informació.
 • Lectura i interpretació de dades del temps atmosfèric en diferents representacions
 • Utilització i interpretació de diferents representacions cartogràfiques.

Curs

 • Cicle superior

Lloc

 • Centre educatiu

Modalitat

 • Taller informàtic

Esteu interessats? Contacteu amb nosaltres!