Plàstics 0

A través d’un audiovisual els alumnes són partícips de la importància que té cuidar el mar i de la quantitat de plàstics que acaben al mar. D’aquesta manera, es pot fer una reflexió i trobar solucions per un problema tant greu que implica a tota la societat. L’activitat finalitza amb un taller creatiu on els alumnes formen una medusa amb els plàstics recollits per Anèl·lides al mar.

Objectius

 • Comprendre relats audiovisuals com a representació de la realitat

 • Observar elements i fenòmens naturals

 • Descobrir els elements característics de l’entorn, els serveis i els espais comuns, valorant la responsabilitat personal en el seu ús

 • Ús progressiu dels materials, d’imatges i d’objectes diversos de l’entorn en les produccions pròpies

Curs

 • Cicle inicial

Lloc

 • Centre educatiu

Modalitat

 • Audiovisual i taller

Continguts

 • Problemàtiques ambientals marines
 • Accions d’intervenció en el medi natural

Els sentits de la platja

Activitat exterior de coneixement i experimentació del medi litoral. Es realitza un joc sensorial on, a cada una de les proves que es duen a terme, els infants fan servir un dels cinc sentits. L’olfacte, el tacte, la vista l’oïda i el gust són les peces clau per descobrir les característiques d’una platja

Objectius

 • Comprendre tot tipus de missatges orals en diferents contextos i en qualsevol dels escenaris possibles

 • Observar elements i fenòmens naturals i comunicació de les observacions

 • Explorar aspectes de l’entorn a partir d’una qüestió rellevant, mitjançant el treball cooperatiu

 • Conèixer les interaccions que produeixin canvis en un sistema

Curs

 • Cicle inicial

Lloc

 • Platja exterior

Modalitat

 • Joc sensorial

Continguts

 • Elements naturals i artificials de les platges
 • Interacció humana en el medi

Qui viu al mar?

Amb la finalitat de conèixer la biodiversitat present a les costes de Catalunya es realitza un joc didàctic on els alumnes poden esbrinar on viuen diverses espècies del nostre litoral en funció de les seves característiques. El joc es divideix en dues parts. La primera d’elles es centra en diferenciar entre animal i vegetal i, la segona part és un joc de proves i preguntes amb taulell virtual per reforçar els continguts apresos anteriorment.

Objectius

 • Estimular l’aprenentatge a través del joc cooperatiu

 • Identificar les espècies animals i vegetals de les nostres costes

 • Observar els elements de l’entorn natural

 • Respectar els elements de l’entorn natural i participar en la seva conservació

Curs

 • Cicle mitjà

Lloc

 • Al centre educatiu

Modalitat

 • Joc educatiu

Continguts

 • Biodiversitat marina

Costa de la Barceloneta, com has canviat!

Activitat exterior on, a través d’un joc de pistes i proves, els nens poden esbrinar com ha canviat el paisatge litoral de la Barceloneta. El protagonista de l’activitat és en Yuyu, un extraterrestre que ha vingut de visita a la ciutat per veure tot allò que li ha anat explicant el seu pare al llarg dels anys, després d’haver-se enamorat de la nostra costa. El que es troba és diferent al que s’imaginava i els nens hauran d’esbrinar el perquè.

Objectius

 • Observar els diferents tipus de paisatge de l’entorn proper i llunyà, reconeixent els elements naturals i humanitzats i l’impacte de l’activitat humana en el paisatge

 • Aplicar tècniques d’orientació a l’espai

 • Descobrir i valorar el patrimoni comarcal natural i cultural i aplicació de nocions de canvi i continuïtat en els paisatges

Curs

 • Cicle mitjà

Lloc

 • Platja exterior

Modalitat

 • Gimcana educativa

Continguts

 • Elements naturals i urbanitzats del litoral

Viatge pels oceans

Viatge pels oceans és un joc on els alumnes recorren els oceans a través de la cinta transportadora oceànica. A cada parada poden conèixer les característiques del món aquàtic, de les diverses masses d’aigua del planeta i de la biodiversitat que en elles hi viu. Com també es fa especial èmfasi en les problemàtiques actuals marines per adquirir consciència i respecte envers l’entorn marí.

Objectius

 • Valorar actuacions que contribueixen a la protecció del medi

 • Analitzar els elements naturals i antròpics que influeixen en la configuració del paisatge

 • Conèixer les característiques d’alguns éssers vius i de la seva interacció amb el medi

Curs

 • Cicle mitjà i Cicle superior

Lloc

 • Centre educatiu

Modalitat

 • Joc educatiu

Continguts

 • Oceanografia
 • Biologia Marina
 • Recursos marins i pesca
 • Submarinisme

On anem a nedar?

Activitat en la que s’ha d’escollir la zona de la costa catalana idònia per realitzar una competició de natació en aigües obertes. A través de la informació obtinguda dels cercadors d’Internet es pot llistar una sèrie d’itineraris per la costa que permeten aquest tipus de competicions. Al llarg de l’activitat els alumnes han d’anar filtrant les zones en funció de diversos condicionants, utilitzant informació en diversos formats.

Objectius

 • Interpretar esquemes, gràfics i mapes conceptuals per saber extreure’n la idea principal i les relacions entre els elements

 • Utilitzar internet per buscar informació

 • Lectura de dades del temps atmosfèric en diferents representacions

 • Saber utilitzar diferents representacions cartogràfiques

Curs

 • Cicle superior

Lloc

 • Centre educatiu

Modalitat

 • Taller informàtic

Continguts

 • Temps atmosfèric
 • Fenòmens meteorologics marins

Sensibilització educativa

Amb la finalitat de conèixer les problemàtiques marines actuals presents a les costes de Catalunya es realitza una introducció d’aquestes, una acció de
sensibilització a les platges i s’acaba amb una reflexió dels anys que perduren

Objectius

 • Valorar les actuacions que contribueixen a la protecció del medi

 • Analitzar els elements naturals i antròpics que influeixen en la configuració del paisatge

 • Sensibilitzar sobre les problemàtiques marines actuals i buscar solucions sostenibles

 • Desenvolupar iniciativa personal, sentit crític, curiositat i interès

Curs

 • Tota la primària i ESO

Lloc

 • Exterior

Modalitat

 • Acció al medi natural

Continguts

 • Problemàtiques ambientals marines
 • Sostenibilitat marina

Esnòrquel educatiu

Sessió d’esnòrquel on explorem la riquesa natural de les platges de Barcelonès i aprenem a fer servir el material necessari per dur a terme una pràctica segura.
Una experiència que ens permet descobrir les característiques d’una biodiversitat sovint desconeguda, tot i ser molt pròxima, que ha de ser conservada i respectada.

Objectius

 • Identificar els principals elements de l’entorn litoral, analitzar la seva organització, les seves característiques i interaccions

 • Valorar críticament la intervenció humana en el medi

 • Identificar les principals espècies que poden ser observades durant la realització d’una pràctica d’esnòrquel

 • Conèixer les normes bàsiques per una correcta i segura pràctica d’esnòrquel

Curs

 • Cicle Superior

Lloc

 • Exterior

Modalitat

 • Activitat física i ciència ciutadana

Continguts

 • Biodiversitat marina
 • Conservació marina

Esteu interessats? Contacteu amb nosaltres!