Els sons del mar

Els oceans i els mars contenen una gran varietat de sons. Les onades, la pluja, els llamps, el gel marí esquerdant-se, la vida marina, així com els vaixells i els sonars militars són exemples d’agents productors de l’anomenat “soroll ambiental” que se sent de fons en els oceans. Aquest soroll, però, es deu principalment a les bombolles i al trencament de les onades.

L’aigua és un medi eficaç per la transmissió del so i aquest, recorre distàncies molt més grans que la llum sota l’aigua. En el medi marí, ni l’olfacte, ni la vista són tan importants com el so per recopilar informació i comunicar-se a grans distàncies. El so, de fet, viatja més lluny en l’aigua que en l’aire.

Principals agents productors del so

Agents físics Animals Humans Agents meteorològics

 

La intensitat relativa de les diferents fonts de so ve descrita per al nivell de la font d’origen i, a mesura que l’agent productor del so s’allunya, la intensitat d’aquest disminueix, ja que les ones de so es dispersen i una bona part és absorbida per l’aigua de mar.

Els sons d’alta freqüència no viatgen tan lluny a través dels oceans com els de baixa freqüència, ja que, els primers, són absorbits de manera més ràpida.

Humans – estudis d’investigació

Les persones utilitzen el so per una amplia varietat de propòsits, moltes activitats quotidianes importants, com la pesca, depenen del so per ser exitoses.

L’ús principal del soroll és el de localitzar objectes en el fons oceànic, incloent les roques del fons oceànic, animals marins, submarins i naufragis. També es pot utilitzar per crear mapes del fons del mar, investigar les propietats del sòl, o simplement determinar la profunditat del oceà.

Espècies en perill d’extinció com Eubalaena australis s’han vist beneficiades pels estudis mitjançant acústica ja que s’ha pogut monitoritzar la seva presència i reduir el perill de col·lisió amb els vaixells.

A més a més, el so viatja més ràpid en les aigües més càlides que en les fredes, així que també ens pot servir per mesurar la temperatura de les aigües així com estudiar les seves corrents.

Animals marins

Però els sons no solament ens són útils a nosaltres, els animals marins també els utilitzen per percebre el seu entorn, comunicar-se, buscar menjar i protegir-se sota l’aigua. També usen els sons per atreure la seva parella, defensar els seus territoris, i coordinar les activitats en grup, entre altres usos. Un exemple de l’ús del so per la reproducció seria el cas de les balenes geperudes que, creen vocalitzacions semblants a melodies que poden arribar a escoltar-se a quilòmetres de distància. Un altre exemple de l’ús del so, en aquest cas per trobar preses i evitar obstacles, seria l’ecolocalització de les balenes dentades. Aquest eco proporciona informació sobre la mida, la forma, l’ orientació, la direcció, la velocitat i la composició del objecte d’interès. La fisiologia dels animals marins és única per produir, detectar i interpretar els sons sota l’aigua, algunes espècies, com per exemple la tortuga marina, no tenen bona oïda en l’aire però si en l’aigua.

Estudis de sensibilitat d’audició proporcionen informació sobre quines freqüències pot escoltar un animal i quan alt ha de ser el so per ser escoltat, no es poden percebre els sons que caiguin fora del rang de detecció del individu. El llindar d’audició és el nivell més baix de so a una determinada freqüència que pot detectar una espècie, aquesta varia entre individus i temps.

Avaluació de risc ecològic

L’augment del so de fons i altres fonts de so poden tenir un impacte en animals marins en forma d’alteracions en el seu comportament, emmascaració de sons importants, augment dels nivells d’estrès fisiològic o pèrdua d’audició. Amb la finalitat de mesurar la reacció d’un animal a un so s’ha d’estudiar primer el comportament del animal quan el so es troba present. El procés per considerar si i quant una font de so podria afectar als animals marins s’anomena “Avaluació de risc ecològic”.

Per veure si un determinat so afecta una espècie en particular es poden contestar les següents preguntes:

  • Quin és el nivell de so a diferents distàncies i profunditats?
  • Quins són els nivells de so i distàncies als quals es pot exposar un animal?
  • Els animals poden percebre aquests sons?
  • Quins efectes podrien tenir en els animals aquests sons?

Si no es possible eliminar el so, poder es pot canviar la freqüència o amplitud d’aquesta font.

Més informació per treballar a l’aula

Des d’Anèl·lides, serveis ambientals marins juntament amb Elena Educa, hem dissenyat una activitat per treballar els sons del mar a l’aula. Aquesta activitat està dedicada per cicle infantil i mitjà d’educació primària.

Els sons del mar és un taller sensorial i creatiu amb el que ens aproparem al món marí per despertar els nostres sentits i connectar amb les nostres emocions. La natura és gran evocadora de sensacions, i aprendre a observar-la i escoltar-la és un gran exercici d’autoregulació emocional.

Referències

Discover sound in the sea (octubre, 2020) https://dosits.org/wp-content/uploads/2017/07/DOSITS-Booklet-2015-spanish.pdf