L’educació ambiental a les xarxes socials

El passat 20 de març del 2017, vam publicar una entrada reivindicant la professió de l’educador ambiental.

Tal com s’explicava en aquella entrada un dels principis bàsics de l’educació ambiental és implicar a tota la societat i impulsar-la a la participació activa, integrant l’educació ambiental en l’acció quotidiana dels ciutadans, per poder construir un nou model de societat basat en els principis de la sostenibilitat. (1)

És per aquest motiu, que cal implicar a la societat i donar-li veu. Actualment, una bona manera de fer-ho és a través de les xarxes socials, un espai on tots ens podem expressar lliurement i arribar a molts sectors de la població.

Així doncs, en aquesta entrada us parlarem de la importància de l’educació ambiental a les xarxes socials i de l’espai de debat #EA26 dedicat a augmentar la presència de l’educació ambiental a les xarxes socials, a partir de debats en línia el dia 26 de cada mes  18 h a 19 h. (2)

Què és L’#EA26?

#EA26 Educació Ambiental és una iniciativa que vol promoure l’educació ambiental a les xarxes socials, per poder debatre sobre temes transcendents i implicar als ciutadans a fer-ho. Va estar promoguda inicialment per Sonia Calvo (@EAsempervirens), Daniel Rodrigo-Cano (@drotorrent) i Josechu Ferreras Tomé (@JosechuFT) espontànement en una conversa de twitter i amb el temps va anar madurant i creant un veritable espai de trobada i debat entre nombroses persones del sector i usuaris d’aquesta xarxa social. (2)

Aquesta iniciativa ha anat agafant força, fins al punt de dur-se a terme trobades també presencials: una a Barcelona, el passat 26 de gener, amb motiu del dia mundial de l’educació ambiental i amb el lema #EA26 i el món on la temàtica va ser la divulgació ambiental en el contxet de la complexa situació geopolítica internacional (3) i l’altra a Madrid, el 26 de maig, com a I Trobada Presencial #EA26. (4)

Per què és important l’educació ambiental a les xarxes socials?

Les xarxes socials avui en dia són una eina molt important de comunicació, ens permeten arribar a un nombre il·limitat de persones, del mateix país, i també d’altres països del món. A més d’això, permeten obtenir un feedback amb la persona receptora del missatge, aspecte que fa que es puguin compartir les opinions, gràcies als comentaris, missatges directes, o la compartició de contingut.

És per aquest motiu, que les xarxes socials, ajuden a implicar a tota la societat i impulsen a la participació de les persones que treballen en educació ambiental. Gràcies a elles es poden realitzar debats o crítiques de diversos temes. A més, també serveixen per a donar a conèixer tots els projectes, campanyes, activitats i iniciatives a la població.

Per tant, és important que les persones de tots els sectors de la societat, inclosos els sectors ambientals, s’adaptin a les noves tendències, busquin alternatives de comunicació per arribar a un públic més extens i lluitin per defensar el seu sector.

Per acabar…

Cal concloure que les xarxes socials són una eina molt important per apropar l’educació ambiental a la ciutadania, però així i tot, hem de continuar treballant per aconseguir apropar més l’educació ambiental a la societat i professionalitzar els educadors i educadores ambientals, ja que  l’educació ambiental és una eina molt poderosa per a conscienciar i reflexionar sobre els conflictes geopolítics i socioambientals que passen arreu del món.

Així doncs, us convidem a tots i totes a participar en els debats que s’estableixen sota l’etiqueta #EA26 cada 26 de cada mes!

Més informació a

(1) Reivindiquem la professió de l’educador ambiental. (2017). Anèl·lides, Serveis Ambientals Marins. (Consulta 31/07/2018). https://anellides.com/blog/reivindiquem-la-professio-de-leducador-ambiental/

(2) #EA26 Educación Ambiental. (Consulta 31/07/2018). https://educacionambiental26.wordpress.com/

(3) Sostenible. Diputació de Barcelona. (Consulta 23/08/2018) http://sostenible.cat/acte/ea26-i-el-mon  

(4) #EA26 Un punto de encuentro para educadores y educadoras ambientales en las redes sociales https://www.mapama.gob.es/es/ceneam/articulos-de-opinion/2016-07-08-calvo-ferreras_tcm30-163443.pdf