Amb la finalitat de poder assolir el nostre objectiu principal, a Anèl·lides, serveis ambientals marins dividim el nostre servei en diversos programes:

Educació

Per transmetre els valors de l’entorn marí, com a canvi de visió a tots els sectors de la població, realitzem diverses activitats específiques dirigides tant a centres educatius com a públic en general.

Formació

El servei Apren del mar ofereix els continguts dirigits a un públic adult per capacitar-lo en temàtica marina especialitzada i oferir les eines i recursos necessaris per assessorar als centres educatius i treballs finals especialitzats sobre el mar.

Lleure

Els casals, campaments i sortides dirigits a un públic familiar i adult ens permeten difondre la cultura del mar de forma lúdica i respectuosa amb el medí marí.

Comunicació

A través de campanyes de comunicació i sensibilització impliquem la societat en la resolució de problemes ambientals marins que es donen a l’entorn próxim.

Consultoria

Oferim les eines i recursos necessaris en consultoria marina per empreses i assessorament per centres educatius en projectes i treballs finals.

Recerca i investigació

Realitzem estudis del medi marí a través de la ciència ciutadana i la recerca.