La importància de la sorra

La sorra és un element molt abundant al nostre planeta, tant és així, que l’ésser humà la utilitza en grans quantitats per a fabricar molts productes existents avui dia. La sorra és el segon recurs natural més utilitzat pels humans, superat només per l’aigua. Aquest fet comporta, com qualsevol altre extracció massiva de recursos naturals, una greu problemàtica per al nostre planeta.

En aquesta entrada s’explicaran els principals usos de la sorra, així com els diferents impactes que suposa la extracció d’aquesta per al planeta.

Usos de la sorra

Tot i no veure-la, la sorra està molt present a la nostra vida quotidiana, ja que s’utilitza per a la fabricació de productes tan habituals com el vidre, el paper, molts cosmètics, productes de neteja…

També s’utilitza en l’àmbit de la informàtica, ja que la sorra conté uns minerals essencials per a la fabricació dels microxips que contenen ordinadors, telèfons mòbils, targetes de crèdit… tots ells productes molt utilitzats en l’actual era de la tecnologia.

Però sens dubte, l’àmbit en què s’utilitza major quantitat de sorra és el de la construcció, ja que es barreja amb el ciment amb l’objectiu de crear formigó, que és el material amb què es construeixen la major part dels edificis.

La quantitat de tones que s’utilitzen en la construcció és molt gran. Per exemple, per a construir una casa s’han d’utilitzar aproximadament 200 tones de sorra, per a construir un edifici més gran, com podria ser un hospital, farien falta unes 3.000 tones, i per a fer un quilòmetre d’autopista es necessiten 30.000 tones de sorra. Com podem observar, la quantitat de sorra que s’utilitza és estratosfèrica, només tenint en compte els edificis i autopistes que hi ha per tot el món.

A més, cal mencionar que no tota la sorra és apta per a la construcció o per als productes mencionats anteriorment. La sorra del desert, per exemple, no es pot utilitzar, ja que és massa llisa i rodona a causa de l’erosió que pateix a causa del vent.

D’on provenen llavors totes aquestes tones de sorra? Sempre s’han utilitzat pedreres i dipòsits superficials per extreure la sorra necessària per a la construcció. Avui dia, però, l’explotació d’aquestes ha davallat la quantitat. Així doncs, s’ha hagut de recórrer al fons dels rius i mars per tal d’aconseguir la sorra necessària per a poder seguir

Impactes de l’extracció de sorra

Per a poder extraure la sorra de mars i rius s’utilitza la draga, una màquina que té un braç succionador que s’enfonsa fins al bentos, i enretira grans quantitats de sorra. Aquesta extracció comporta uns impactes tant directes com indirectes per al medi.

En utilitzar la draga, es causa impacte en la comunitat bentònica, que és el primer esglaó de la xarxa tròfica subaquàtica, ja que el braç va directament pel fons, arrossegant i destruint l’hàbitat de moltes espècies. També, amb l’acció de la draga es remou la sorra, el que fa incrementar el material en suspensió, disminuint així la producció primària dels organismes fotosintètics.

Per altra banda, a causa de l’extracció de sorra del litoral, i a la construcció d’elements com ports, passejos marítims i edificis a primera línia de costa, es produeix una alteració en la dinàmica litoral de sediments, que provoca canvis en la capacitat d’autoregulació de les platges. Aquesta autoregulació la duen a terme les platges per a poder adaptar-se als canvis estacionals, és a dir, que a l’estiu augmenten el seu volum aportant sediments, i a l’hivern retrocedeixen i s’aplanen per poder suportar millor l’energia de les onades.

És per aquest fet que si es construeixen edificis a primera línia de costa, les platges perden aquest espai necessari i acaben sent ocupades per l’aigua. També és aquesta la raó per la qual s’ha de tornar a abocar sorra a les platges cada estiu.

Creieu que és sostenible aquest sistema?

REFERÈNCIES

Anèl·lides, serveis ambientals marins, Per què serveix la draga que veiem cada estiu a las platges de Catalunya? Consulta: 1/4/2020. https://anellides.com/blog/per-que-serveix-la-draga-que-veiem-cada-estiu-a-les-platges-de-catalunya/

Anèl·lides, serveis ambientals marins, Com es mouen els sediments al llarg de la costa? Consulta: 1/4/2020. https://anellides.com/blog/com-es-mouen-els-sediments-al-llarg-de-la-costa/

La guerra por la arena. Consulta 1/4/2020. https://www.youtube.com/watch?v=JlS3JHV3RDE